Projekt - PiPoVP

Jóhannes Kristófersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 54.

Projekt - PiPoVP

Pinch point optimeret semikaskadevarmepumpe (PiPoVP)

Projektet er afsluttet

Projektstart 1. januar 2015. Forventes afsluttet 31. december 2016.

Formål med projektet

Principudvikling og funktionsanalyse af et nyt koncept kaldet en semi-2-trinsvarmepumpe, som muliggør at varmepumpen på en effektiv måde kan producere varmt vand ved temperaturer på 110 °C, og hvor der er en temperaturstigning på mere end 25 K. En sådan varme-pumpe er efterspurgt af bl.a. industrien. Der forventes en energibesparelse på 10 til 15 %. 

Mål for projektet

Der udvikles en semi-2-trinsvarmepumpe, der kan anvende ammoniak som kølemiddel, og som bl.a. har til formål at kunne producere over 100 °C varmt vand. Dette er ret vanskeligt at producere med de varmepumper der anvendes i dag.

I projektet undersøges mulighederne og afgrænsningerne for det foreslåede koncept. Den mest lovende udformning udvikles og der foretages en beregning af den forventede ydeevne mht. effektivitet samt økonomi. Der opbygges en laboraratoriemodel af varmepumpen som testes. Der findes andre varmepumpeløsninger som kan producere varmt vand ved over 100 °C, men disse løsninger har typisk lave effektiviteter eller begrænset udbredelse. I de tilfælde, hvor formålet er at opvarme vand med mere end 25 K, og trykforholdet er for stort til at en 1-trinsløsning kan anvendes, så vil løsningen også her være fordelagtig. I de tilfælde, hvor trykforholdet er tilstrækkelig lavt til at et 1-trinsanlæg kan klare opgaven, vil den udviklede semi-2-trinsvarmepumpe fortsat være mere effektiv, men også dyrere. Det op-timale anvendelsesområde for konceptet skal derfor undersøges.

Konceptet kan også udnyttes i forbindelse med overskudsvarme fra køleanlæg, hvor man ønsker at genvinde mere energi, end hvad der kan hentes fra trykgassen alene.

Aktiviteter

Projektet består af 7 arbejdspakker:

 1. Behovsanalyse hos slutbrugerne.
 2. Analyse af konceptet.
 3. Model- og simuleringsarbejde.
 4. Design af forsøgsmodel.
 5. Opbygning af forsøgsmodel.
 6. Målinger og analyse af en forsøgsmodel.
 7. Videnformidling og rapportering.

Deltagere

 • Teknologisk Institut - Claus Madsen
 • Frederiksberg Forsyning A/S
 • Alfa Laval
 • Vengcon
 • Svedan Industri Køleanlæg A/S
 • Arla Foods amba

Bevilligede midler

Projektet er støttet af ELFORSK.

Yderligere information

Slutrapport: