Projekt - PVIB - PV Island Bornholm

Ivan  Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Projekt - PVIB - PV Island Bornholm

PVIB - PV Island Bornholm

Projektet er afsluttet

Projektstart februar 2010. Projektet blev afsluttet december 2012.

Formål

Photo Voltaic Island Bornholm (PVIB) er gennemført med det formål at gennemføre en markant udbygning af solceller på Bornholm med samlet 5 MW til understøttelse af søsterprojekterne Eco-Grid I og Eco-Grid II samt PV-net og PVTP. Projektet er gennemført af en række aktører med speciale i installation af solceller på bygninger og med indpasning af solceller i elforsyningen. Projektet har fået tilskud af ForskVE-puljen, som administreres af energinet.dk og har løbet i perioden 1. juli 2010 til 30. december 2016.

Baggrund for projektet

PVIB’s hovedformål var at understøtte EU-projektet EcoGrid, der undersøger variable tariffer, ved at fremme opsætningen af solcelleanlæg samt muliggøre dataopsamling for ForskEL projektet PV-Net, hvor en høj lokal koncentration af solceller kunne påvirke spænding i el-nettet. Med en fortsat udbygning af solcellekapaciteten i Danmark og Europa er der behov for viden og visualisering af disse påvirkninger.

Samtidig arbejder projektet for at fremme den danske strategi for solcelleteknologi med visionen ”At Danmark – gennem internationalt samarbejde og ved at satse på udvalgte områder med særlige danske styrker og potentialer – udvikler og udbygger F&U og erhvervskompetencer på området, således at Danmark i takt med teknologiens udvikling til enhver tid kan drage fuld nytte heraf, såvel i det danske energisystem som ved eksport og bidrag til den internationale udvikling.” Det er derfor også en vigtig del af PVIB projektets formål at videreformidle resultaterne fra projektet, således at det bidrager til ovenstående målsætning og er med til at demonstrere anvendelsen af solcelleteknologi i stor skala.

Aktiviteter

Indsatsen har været inddelt i tre faser med hver sit fokusområde og opnåede milepæle for opsætningen af solceller:

  • Fase I: Opsætning af solcelleanlæg på private huse. I alt 337 anlæg med en samlet effekt på 1.737 kW
  • Fase II: Opsætning af solcelleanlæg på kommunale bygninger. I alt 16 anlæg med en samlet effekt på 611 kW
  • Fase III: Opsætning hos erhvervsvirksomheder. I alt opsat 22 anlæg med en samlet effekt på 1.416 kW

Deltagere

Eniig (EnergiMidt)

Bornholms Regionskommune

Energitjenesten Bornholm

Vedvarende Energi

PA Energy

Solar City Denmark

Teknologisk Institut

Danfoss

Solar Inverters

Bornholms Energi & Forsyning

Bevilligede midler

Projektet er støttet af ForskVE.

Yderligere information

Slutrapport: