Projekt - Reduktion af emissioner fra brændeovne

Jacob Ask Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 81.

Skorsten og brænderøg

Projekt - Reduktion af emissioner fra brændeovne

Projektstart januar 2020. Forventet projektafslutning december 2022.

I Danmark vurderes det, at brændeovne og kedler at står for 65-70% af udledningen af partikler og black carbon fra danske kilder. Hvordan minimerer vi udledningen? Og hvilke tiltag giver mest effekt?

Lovgivningen for emissioner fra brændeovne og kedler tager udgangspunkt i laboratoriemålinger. Fyrtårnsprojektet her vil måle emissionerne i en testzone i real-life.

Projektet vil demonstrere effekterne af følgende tiltag:

 • Udskiftning af gamle ovne til nye ovne/kedler (både automatiserede og ovne med lavere emissioner end lovkrav foreskriver)
 • Optimering af skorstenstræk
 • Brug af rensningsteknologier (røgsuger, ESP-filtre, posebaserede filtre og katalysatorer)
 • Uddannelse af brugere i optænding og vedligehold af brændeovn/kedel

Målsætning

Målsætningen er at identificere, hvor emissioner fra brændeovne/kedler kan nedbringes og hvor danske forbrugere får mest miljømæssig effekt af forskellige tiltag f.eks.udskiftning til automatiseret brændeovn. Dette ses både i forhold til inde- og udemiljø.

Fyrtårnsprojektet bliver dermed også et demonstrationsvindue, idet vi ser, hvor langt vi når med danske brændeovne og kedler med emissioner langt under lovkravene og ren-luft teknologier fra danske producenter.

Sensornetværk opstilles i testzone

Demonstrationen af de enkelte tiltag foregår i en testzone bestående af minimum 20 huse i Aarhus Kommune. Her opstilles et sensornetværk i lygtepæle, som måler effekterne af hvert enkelt tiltag i nærmiljøet f.eks. udskiftning af gammel brændeovn. Dette suppleres af punktmålinger på skorstene i testzonen.  

Måler effekt af hvert enkelt tiltag

Projektet måler på tiltag hver for sig og i kombination. En app til forbrugerne giver også indsigt i, hvilken betydning ændrede brugervaner for f.eks. optænding har. Målingerne giver unik indsigt i, hvad vi får ud af hvert enkelt tiltag. En cost-benefit analyse supplerer også på den økonomiske side.

Følg målinger

Gennem projektet etableres et displayrum, hvor de lokale beboere, gæster og delegationer kan følge emissionsmålinger i real-time og se effekten af løbende forbedringer og implementering af de danske state-of-the-art produkter.

Partnere:

 • DAPO
 • Aduro
 • HWAM
 • Morsø Jernstøberi A/S
 • HETA
 • Schiedel Skorstene
 • Exodraft
 • Blue Chimney
 • Leapcraft
 • Katzenmark
 • SBI
 • DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi
 • Teknologisk Institut (projektleder)

Projektet er støttet af MUDP