Arbejdsmiljø - Målinger for kemiske og fysiske komponenter

Kristina Dobroslava Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 77.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø - Målinger for kemiske og fysiske komponenter

Luften påvirkes og forurenes af mange forskellige kilder, både inde i bygninger og i det eksterne miljø. Ofte opstår der problemer med bl.a. afgivelse af flygtige forbindelser eller partikler til indeklimaet fra produkter/materialer og med emissioner af generende lugtstoffer fra industri eller landbrug. De mange problemer afføder behov for dokumentation og forbedring af luftkvaliteten.

Har du problemer med at dokumentere kvaliteten af inde- eller udeluft, eller har du brug for at skulle forbedre luftkvaliteten, kan vi hjælpe dig.

Teknologisk Institut har alle relevante proceskemiske kompetencer og står klar med det nødvendige udstyr til analyse af luftkvalitet. Analyser udføres efter relevante nationale (DS) og internationale referencemetoder (NIOSH, OSHA, ASTM etc.).

Det kan Teknologisk Institut hjælpe dig med

 • Målinger af:
  • Støv, aerosoler, partikler, fibre
  • Organiske opløsningsmidler: VOC’er og VVOC’er
  • Identifikation og vurdering af lugtkomponenter
  • Gasser - organiske eller uorganiske forbindelser
  • Metaller, kvartsstøv, mineraluldsfibre og andre uorganiske forbindelser
  • Mikrobiologi – skimmel, gær, bakterier
  • Indeklima iflg. standarderne fra DGNB, LEED eller FBK

Teknologisk Institut kan desuden

 • Give forslag til, hvilke stofgrupper eller komponenter der skal analyseres for, ud fra jeres beskrivelse af og viden om miljøet/arbejdsstedet
 • Udføre målinger af trykluftkvalitet efter renhedskrav fx til åndedrætsværn, fødevarekontakt eller iht. ISO 8573. Se Trykluft.
 • Udarbejde prøvetagningsstrategi

I arbejdsmiljøsammenhæng opsamles prøver ofte aktivt ved at suge luften igennem et udvalgt medium ved hjælp af en pumpe med defineret flow. Efterfølgende analyseres prøverne for de ønskede parametre i laboratoriet. Analyser kan udføres med stationært opstillet eller personbåret udstyr. Opsamlingstiden er ofte ca. 4 timer (men kan være kortere eller længere, afhængigt af proces og eksponeringsniveau).

Passive målinger kan være et bedre valg (typisk ved visse målinger for flygtige organiske forbindelser). Opsamling kan ske over 1-2 uger.

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium er et uvildigt og uafhængigt laboratorium akkrediteret af DANAK iht. DS/EN ISO/IEC 17025: 2017. Akkrediteret prøvning udføres med høje krav til kvalitetssikring og er sikret anerkendelse i hele Europa.