Arbejdsmiljø - Målinger for kemiske og fysiske komponenter - Støv, aerosoler eller fibre

Kristina Dobroslava Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 77.

Støv

Arbejdsmiljø - Målinger for kemiske og fysiske komponenter - Støv, aerosoler eller fibre

Sundhedsskadelige partikler kan afgives fra fx industri, motorer, bygninger, brændeovne eller kraftværker. Mindre partikler (<10 µm) kan afsættes i bronkierne, mens større partikler (>10 µm) ophobes i de øvrige luftveje. Størrelsesfordelingen af luftforureningspartiklerne er derfor afgørende for arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynet har fastsat grænseværdier for totalstøv, respirabelt støv, organisk støv, kvartsstøv, olieaerosoler, tjærestoffer PAH, Cr(VI), fibre af forskellig slags, diverse metaller m.m.  (Bekendtgørelse nr. 202 af 21. februar 2023)

Det kan Teknologisk Institut hjælpe dig med

  • Analyse af totalstøv, respirabelt og organisk støv, mineraluldsfibre, asbest, olieaerosoler, PAH, metaller m.m.
  • Bestemmelse af støv-/fibertyper ved elektronmikroskopi (støvkarakteristik) med grundstofsammensætning
  • Analyse for hexavalent krom, Cr(VI)
  • Rådgivning og strategi i forbindelse med prøvetagning
  • Prøvetagning eller udlejning af nødvendigt udstyr hertil (fx pumper og cykloner/forudskillere) m.m.
  • Udførelse efter relevante nationale eller internationale referencemetoder (NIOSH, OSHA, ASTM etc.)

I arbejdsmiljøsammenhæng opsamles prøver ofte aktivt ved at suge luften igennem et udvalgt medium ved hjælp af en pumpe med defineret flow. Efterfølgende analyseres prøverne for de ønskede parametre i laboratoriet. Analyser kan udføres med stationært opstillet eller personbåret udstyr. Opsamlingstiden er ofte ca. 4 timer (men kan være kortere eller længere, afhængigt af proces og eksponeringsniveau).