Arbejdsmiljø - Målinger for kemiske og fysiske komponenter - Organiske opløsningsmidler (VOC, VVOC)

Kristina Dobroslava Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 77.

Maling

Arbejdsmiljø - Målinger for kemiske og fysiske komponenter - Organiske opløsningsmidler (VOC, VVOC)

Opløsningsmidler afgives i mange situationer, fx ved rengøring, madlavning, afbrænding, renovering sprøjtemaling og lakering. De kan også afgives fra byggematerialer såsom lim, fugemasse og maling

Stofferne kan være benzen, toluen, ethylbenzen, xylen (forkortes sammen som ”BTEX”), aldehyder, styren, acetone, alkoholer, kulbrinter og mange andre

Teknologisk Institut kan hjælpe dig med:

  • Bestemmelse og kvantificering af specifikt udvalgte enkeltstoffer
  • Screeninger for VOC/VVOC i fx indeklima
  • Udvikling af analysemetoder til unikke eller komplekse forbindelser (fx lægemidler m.m.)
  • Rådgivning og strategi i forbindelse med prøvetagning

I arbejdsmiljøsammenhæng opsamles prøver ofte aktivt ved at suge luften igennem et udvalgt medium ved hjælp af en pumpe med defineret flow. Efterfølgende analyseres prøverne for de ønskede parametre i laboratoriet. Analyser kan udføres med stationært opstillet eller personbåret udstyr. Opsamlingstiden er ofte ca. 4 timer (men kan være kortere eller længere, afhængigt af proces og eksponeringsniveau).

Passive målinger kan være et bedre valg (typisk ved visse målinger for flygtige organiske forbindelser). Opsamling kan ske over 1-2 uger.