Projekt - ReMAPP - Marker med mikroalger skaber fremtidens bæredygtige protein

Jakob Skov Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 42.

Mikroalger

Projekt - ReMAPP - Marker med mikroalger skaber fremtidens bæredygtige protein

ReMAPP

Projektstart september 2018. Projektafslutning december 2022.

I fremtiden skal proteinfoder til landbruget, som i dag er baseret på importeret soja, kunne erstattes af foderprotein, som stammer fra dansk dyrkede mikroalger. Algerne forsynes med CO2 og næring fra biogasindustriens sidestrømme. Projektet, ReMAPP, som er støttet af Innovationsfonden, forventes at kunne producere proteiner fra alger med et arealforbrug, som er op til ti gange mindre end ved konventionelle foderafgrøder.

Tilpasset dansk klima
- Mikroalger har længe været i forskernes søgelys, da de kan opnå meget høje vækstrater og kan dyrkes på arealer, der ellers ikke egner sig til landbrug. Algerne bliver en blandet kultur tilpasset det danske klima, hvilket giver en robust produktion og en lang dyrkningssæson, siger projektlederen, centerchef Jesper Mazanti Aaslyng, Teknologisk Institut.

- Vi oplever kunde- og forbrugersegmenter i Europa, der ser en interesse i kød- og mejeriprodukter, der ikke baserer sig på importerede foderproteiner. Vi vil gennem dette projekt give kunderne mulighed for at vælge en fuldstændig ny lokalproduceret løsning, som samtidig ikke går på kompromis med proteinkvaliteten. Potentialet i ReMAPP projektet vil yderligere styrke Danmarks position i den globale landbrugssektor, siger Jonatan A. Dickow, R&D Biotechnology Manager i HAMLET PROTEIN A/S. 

Testmarker i Brande
De første testmarker med alger, dyrket i rørformede poser udvikles på Teknologisk Institut i Taastrup, hvorefter et system på 200 kvm opføres ved det økologiske biogasanlæg NGF Nature Energy Månsson, som producerer 6 mio. m3 biomethan årligt. Biogasanlægget i Brande har en størrelse, der potentielt vil kunne forsyne en produktion af algeprotein på ca. 2.160 ton årligt til en værdi af ca. 11 mio. kr. og mere hvis her er tale om økologisk protein. En produktion af denne størrelse vil dog kræve et dyrkningsareal på omkring 145 ha."

ReMAPPs konsortium dækker repræsentanter fra både industri og forskningsinstitutioner, som i fællesskab bringer processen hele vejen fra dyrkning og høst til konservering, processering, og fodersikkerhed til der er skabt et færdigt produkt, som kan afsættes til landbruget som dansk produceret og klimavenligt foder, der kvalitetsmæssigt kan sammenlignes med soja.

- Det forventes at verdens befolkning vil øges med mere end 30 % over de næste 30 år. Dette medfører et akut øget behov for fødevarer og foder og dermed også foderprotein. Den traditionelle foderproduktion bliver mere og mere begrænset af faktorer som tilgængelig, dyrkbar jord, korte vækstsæsoner og stor klimabelastning, Her kan produktion af foderprotein fra mikroalger blive et godt supplement, siger Jesper Mazanti Aaslyng.

Mål for projektet

 • Udnyttelse af mikroalger til proteinproduktion
 • Dyrkning af mikroalger i et lukket miljø i solide og simple posereaktorer, formet som lange rør og forsynet med CO2 og næringsstoffer fra biogasindustrien, hvor stofferne er restprodukter.
 • Betragtelig reduktion af produktionsomkostningerne og en hidtil uset bioøkonomisk fordel inden for foderproduktion.
 • Understøtte dagsordenen med den cirkulære ressourceøkonomi, hvor man udnytter ressourcer, som ellers bliver betragtet som affaldsstoffer, til nye råstoffer.

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • HAMLET PROTEIN A/S
 • Nature Energy
 • Tailorzyme ApS
 • Månssons
 • Sani Membranes

Vil du vide mere