Projekt - Røggasrensning til entreprenørmaskiner

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Røggas

Projekt - Røggasrensning til entreprenørmaskiner

Emissionsbegrænsende teknologi til ikke-vejgående maskiner.

Projektstart april 2014. Projektet er afsluttet april 2016.

I projektet udvikles filterteknologi til rensning af udstødningsgasser fra entreprenørmaskiner. Formålet er at mindske udledningen af sundhedsskadelige stoffer til nærmiljøet (særligt NOx og partikler), hvilket vil sikre en bedre luftkvalitet, ikke mindst til gavn for brugere af maskinerne. Særligt i tæt bebyggelse og lukkede rum, såsom baggårde og parkeringskældre, kan det være problematisk at arbejde ved maskiner uden filterteknologi til rensning af røggassen.

Projektet tager udgangspunkt i erfaringer fra eksisterende teknologier, eksempelvis dieselpartikelfiltre (DPF) og katalytisk reduktion af NOx (SCR), som allerede i dag anvendes bredt, især til lastbiler og busser. Disse teknologier tilpasses de typer af maskiner, der fokuseres på, hvilket som udgangspunkt er asfaltudlæggere og -fræsere. Projektet er ”proof-of-concept”.

Kravene til emissioner fra entreprenørmaskiner og andre ikke-vejgående maskiner reguleres via de såkaldte Stage krav. Stage krav er mindre skrappe end de krav, der gælder for fx lastbiler og busser (tungere køretøjer – EURO-normkrav). EURO- og Stage krav reguleres løbende.

Mål for projektet
Udvikling og test af eftermonteringsteknologi (retrofit) målrettet udvalgte entreprenørmaskiner med henblik på at reduktion af NOx og partikler.

Udvikling af måleteknologi til onlinekarakterisering af emissioner under reelle driftsbetingelser.

Deltagere

  • Purefi A/S
  • NCC Roads A/S
  • LiqTech International A/S
  • Teknologisk Institut

Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under støtteordningen ”Program for Grøn Teknologi 2013”.

Se også