Projekt - Sensorløsninger til monitorering af forurening af chlorerede forbindelser i vand

Stig  Koust

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 51.

Chlorerede forbindelser

Projekt - Sensorløsninger til monitorering af forurening af chlorerede forbindelser i vand

Projektstart november 2018. Projektet afsluttes november 2020.

I projektet udvikles sensorløsninger til monitorering i realtid af forureningskoncentrationer af chlorerede forbindelser i vand.

Chlorerede forbindelser, såsom tetrachlorethylen eller nedbrydningsprodukter herfra, stammer oftest fra tidligere renserigrunde eller områder hvor metal er blevet affedtet. Nedsivning fra jordoverfladen og efterfølgende spredning af chlorerede forureninger i grundvandet er et potentielt problem for et stort antal drikkevandsressourcer, og afværgeanlæg bruges til at forhindre spredningen og sikre drikkevandet.

På disse anlæg pumpes store mængder forurenet vand op og vandet renses typisk ved filtrering gennem aktivt kul eller lignende vandrensningsløsninger, hvorved hovedparten af de uønskede stoffer effektivt holdes tilbage. Efterfølgende kan vandet pumpes tilbage i undergrunden eller udledes efter iltning.

De udviklede sensorløsninger vil i løbet af projektperioden installeres på adskillige afværgeanlæg, for at demonstrere den nødvendige selektion og driftsstabilitet. Løsningen begrænser sig imidlertid ikke til afværgeanlæg, også drikkevandsanlæg, renseanlæg og virksomheder, der håndterer procesvand med indhold af VOCer, kan få gavn af en sådan løsning.

Kvaliteten af det rensede vand kontrolleres i dag med manuelt udtagne stikprøver. Målet for dette projekt er at udvikle en løsning, der vil kunne overvåge driften, mindste driftsomkostningerne, højne kvaliteten og sikre tidlig varsling i forbindelse med eventuelle filtergennembrud og derigennem beskytte vandressourcerne.

Løsningen skal baseres på den modne og meget følsomme PID-teknologi i kombination med en semipermeabel membran, der transporterer forureningsstofferne fra vandfasen til sensoren i gasfasen.

Mål for projektet

Videreudvikling, implementering og test af kosteffektive danske løsninger til monitorering af chlorerede forbindelser, for at sikre en bedre overvågning af afværgeanlæg og dermed bedre beskyttelse af de danske vandressourcer.

Deltagere

  • AquaSense A/S
  • Insatech A/S
  • HOFOR
  • Teknologisk Institut
  • Region Sjælland (følgegruppe)
  • Region Hovedstaden (følgegruppe)
  • Frederiksberg Forsyning (følgegruppe)

Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen.