Projekt - Siddende patienttransport

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Der gennemføres årligt 2 millioner transporter af borgere på vej til og fra forskellige behandlingstilbud. Den siddende patienttransport beskæftiger omkring 5.000 medarbejdere. Det er regionerne som er ansvarlige for opgaven.

Projekt - Siddende patienttransport

Indledning
I Danmark transporteres ca. 2 millioner patienter med siddende patienttransport; heraf gennemføres årligt 500.000 siddende patienttransporter i Hovedstaden. En stor del af patienterne er ældre medicinske patienter, og en del af dem vil være alvorligt svækkede patienter, som har en lægelig ordination på transport. En del patienter transporteres flere gange. Det kan være dialysepatienter, for hvem denne transport kan forekomme flere gange ugentligt. Eller det kan være kræftpatienter, der er i gang med et længerevarende behandlingsforløb. For alle patienter gælder, at de har krav på en sikker og kvalificeret ydelse til tiden og på højt niveau.

Udgangspunktet for undersøgelsen er, at den præhospitale sektor er i hastig udvikling, hvor medarbejdernes uddannelsesniveau anses som en kritisk faktor, og hvor der er et stigende pres på at udføre opgaven på den mest effektive og økonomisk rentable måde.

Formål
Formålet med projektet var at undersøge patienternes oplevelser af kvalitet og service i den siddende patienttransport. Sigtet var at give input til medarbejdernes kompetenceudvikling for at sikre varetagelse af patienternes behov for en tryg og sikker transport til og fra behandlingssted.

Projektet skulle undersøge medarbejdernes arbejdsmiljøforhold med fokus på arbejdets organisering, tekniske hjælpemidler og medarbejdernes kompetencer. Sigtet var at pege på forebyggende foranstaltninger, der kunne gavne medarbejdernes psykiske og fysiske helbredstilstand, såvel som forholdene for patienterne.

På baggrund af undersøgelsens resultater blev der i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner peget på nye uddannelseselementer, som kan styrke medarbejdernes kompetencer.

Projektets resultater blev formidlet i en kortfattet rapport, der blev stillet til rådighed for relevante interesseorganisationer og beslutningstagere. Projektets resultater blev fremlag til debat ved en konference arrangeret af 3F, med deltagelse af relevante brancherepræsentanter, politikere og embedsmænd. Projektet blev  afsluttet pr. 30. juni 2015.