Projekt - Sikkert Søbad

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Havbadende børn

Projekt - Sikkert Søbad

Sikkert søbad - Overvågning, rensning og varsling af regnvandsbetingede overløb

MUDP-projekt 2015

Projektstart ultimo 2016. Afsluttet ultimo 2017.

Kraftige regnskyl, som overbelaster fælleskloakken, medfører, at fortyndet urenset spildevand til tider ender i søer, åer og have, og det påvirker badesikkerheden ved strandene. Traditionelt foretages separering eller etablering af bassiner for at reducere de regnvandsbetingede udledninger, hvilket kræver store investeringer over lang tid.

Dette projekt har til formål at udvikle og afprøve et koncept til overvågning, varsling og rensning af overløbsvand fra de fælleskloakerede områder.

I projektet arbejdes med tre strategier:

  • En innovativ metode til risikovurdering af individuelle overløb med særlig fokus på badevandskvalitet.
  • Et varslingssystem, som kobler bakteriel kildesporing med vejrdata og de hydrauliske forhold i recipienten/afløbssystemet.
  • Test af to forskellige rensesystemer, dels en miljøeffektiv plantebaseret filterløsning velegnet til naturnære områder og dels en modulær højteknologisk rensemetode tilpasset overløbsbygværker med meget lidt plads.

Helhedsløsninger skal sikre optimale investeringer
I projektet udvikles et samlet koncept, som skal sikre rensning af overløbsvand, og som varsler overløbshændelser på baggrund af moderne mikrobiologiske metoder og varslingsværktøjer. Målet er at øge antallet af dage, hvor kravene til badevandskvalitet bliver overholdt. Investeringen i renseløsninger skal minimeres, og det muliggøres af et varslingssystem, som advarer badegæsterne på de få dage, hvor badevandskvaliteten ikke kan overholdes.

Skanderborg Sø har et komplekst opland med mange regnvandsbetingede udløb kombineret med badestrande. De nye teknologier skal derfor udfordres med Skanderborg Sø som teststed.

Deltagere

  • Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
  • Stjernholm A/S
  • Kilian Water ApS
  • Amphi-Bac ApS
  • Aalborg Universitet
  • Teknologisk Institut

Vil du vide mere

Projektrapport

Sikkert Søbad