Projekt - Soft sporbar online fugtmåling i træflis

Anne Mette Frey

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 08.

Soft online sporbar måling

Projekt - Soft sporbar online fugtmåling i træflis

Projektstart: Oktober 2017   Forventet projektafslutning: Januar 2020

Danske kraftvarme- og fjernvarmeværker har skiftet de fossile brændsler ud med vedvarende energikilder som træflis og træpiller.

Dette skifte har betydet, at Danmark modtager mange små og mellemstore leverancer af biomasse. De mange leverancer giver en større variation i brændselskvaliteten. Konsekvensen er, at det bliver sværere ved mindre prøveudtagninger at vurdere vandindholdet i den flis der indkøbes og fyres med. En retvisende analyse kræver, at der udtages en stor mængde prøver, hvilket er omkostningstungt.

Formål med projektet:

Formålet med projektet er at udvikle en metode til kvalificering af målinger af vandindhold i flis til biomassefyrede anlæg. Herunder etablere forbedret udstyr til online måling og prøveudtagning. Det er i dag ikke muligt at foretage en repræsentativ kalibrering på flis med kommercielt tilgængelige online analysatorer på grund af brændslets store inhomogenitet. Det betyder, at målingerne er upålidelige og ikke kan anvendes i forbindelse med styring af en kedel. Derudover kan målingerne heller ikke anvendes til kvalitetskontrol af flisen og som grundlag for, hvilken pris der skal betales for en given mængde flis.

Projektet ønsker at forbedre mulighederne for at udtage prøver på en økonomisk forsvarlig måde og har følgende målsætninger:

  • Identificering af en referenceanalysemetode
  • Undersøgelse af betydningen af brændslets sammensætning (ved, bark, grene, nåle, urenheder).
  • Optimering af proces til prøveudtagning
  • Udvikling af en repræsentativ kalibreringsmetode
  • Etablering af målesystem
  • On-site evaluering af målesystemets effektivitet og nøjagtighed

Forventet resultat

Resultatet af projektet er et målesystem bestående af sammenkobling af forskelligt kommercielt tilgængeligt udstyr samt et automatisk prøveudtagningssystem, som udnytter styrkerne i forskelligt udstyr. Prøveudtagningsudstyret skal  sikre input til styring af kedler og samtidig sikre, at afregning i fremtiden kan ske på baggrund af det faktiske energiindhold i brændslet ved at der er taget højde for det aktuelle vandindhold.

Projektrapporter:

Guidelines: