Projekt - Solcelledrevne vaccinekølere med naturlige kølemidler og uden blybatteri (SolarChill)

Per Henrik Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 13.

Billedet viser en vaccinekøler og et solcellepanel.

Projekt - Solcelledrevne vaccinekølere med naturlige kølemidler og uden blybatteri (SolarChill)

Projektstart 1998. Projekt afsluttet 2002

Projektet er afsluttet.

Da Teknologisk Institut i 1999 ansøgte om økonomisk støtte fra EFP (Energiministeriets ForskningsProgram – forløberen for det nuværende EUDP), var der ingen, som havde forudset, at resultatet ville blive et globalt teknologisk gennembrud inden for opbevaring af vaccine i områder uden regelmæssig strømforsyning.

Barrierer gav inspiration til ny vaccinekøler
Ideen var at udvikle vaccinekølere, hvor solcellepaneler direkte forsyner kølekompressorer. Hidtidige solcelledrevne vaccinekølere var udstyret med blybatterier til at starte kompressoren og til at drive den om natten. Det var problematisk i praksis, idet levetiden for batteriet var meget kort på grund af dybe afladninger, og batterierne skulle ofte skiftes. Batterierne var desuden et potentielt objekt for tyveri, og herudover var der et miljøproblem med udtjente batterier. Batterierne skulle i projektet erstattes med et islager til at køle vaccinen om natten og i perioder uden tilstrækkelig solenergi. Problemerne med batterierne medførte, at man i mange år - som standard - har benyttet absorptionskøleskabe drevet af flaskegas eller petroleum. Disse er dog meget ineffektive, og der skal jævnligt skaffes brændstof. Temperaturreguleringen er heller ikke så god, og store mængder vaccine blev ødelagt og skulle kasseres.

I løbet af projektet blev det klarlagt, at energiindholdet i islageret relativt set er større end i et blybatteri (baseret på både vægt og volumen). Denne iagttagelse gav yderligere inspiration til udviklingsarbejdet.

Mål for projektet
Målsætningen for projektet var at udvikle og teste en ny type vaccinekøler, som er drevet af solcellepaneler, og som kan starte og drives uden blybatteri. Køleren skal være konkurrencedygtigt og pålideligt.

Internationalt samarbejde
Efter at de første prototyper var bygget og testet, fik Teknologisk Institut kontakt med nøglepersoner fra store internationale organisationer, og der blev arrangeret et koordinationsmøde i Frankfurt i 2001, hvor det internationale ”SolarChill Partnership” blev dannet. Partnerne er WHO (World Health Organization), Unicef, UNEP, GIZ, PATH, Greenpeace International og Teknologisk Institut, hvor sidstnævnte er den tekniske partner, som kan designe og teste udstyr.

På baggrund af samarbejdet i EFP-projektet indgik yderligere Danfoss Compressors (nu SECOP) og Vestfrost Solutions som industrielle partnere. Danfoss Compressors udviklede i forbindelse med projektet en ny DC-kompressor med ”soft start”, som anvender det naturlige kølemiddel: isobutan (R600a). Denne kompressor kan starte og køre, når den kobles direkte på kabler fra solcellepaneler. Vestfrost Solutions fremstillede 10 vaccinekølere, som blev distribueret igennem Unicef’s lager i København til fieldtest i bl.a. Indonesien og Senegal. Den amerikanske hjælpeorganisation PATH overvågede testen, og resultaterne var så gode, at alle parter besluttede at arbejde videre med konceptet.

Deltagere
Efter at projektet fik et internationalt snit var deltagerne i arbejdet de internationale organisationer, som var med i SolarChill Partnership, dvs. WHO (World Health Organization), Unicef, UNEP, GIZ, PATH, Greenpeace International og Teknologisk Institut.
De industrielle partnere var Danfoss Compressors og Vestfrost Solutions, som markedsførte den første udgave af produktet efter at den var blevet testet og godkendt for at overholde WHO’s krav til vaccineopbevaring. Senere har Vestfrost Solutions udviklet og fået godkendt flere andre størrelser af solcellerevne vaccinekølere.

Teknologisk Institut tester vaccinekølere fra hele verden
Teknologisk Institut tester vaccinekølere efter WHOs specifikationer, og der udføres fire til fem test om året. Der er foretaget test for flere leverandører, også fra andre kontinenter.
Disse test indgår i dag i forretningsgrundlaget for kølelaboratoriet hos Teknologisk Institut i Taastrup sammen med test af husholdningskøleskabe, professionelle køleskabe og vaccinekølere til almindelig strømforsyning.

Vil du vide mere?

Her kan du læse om det oprindelige EFP-projekt kan læses:
Solcelledrevet køleskab uden blyakkumulator

Her finder du information om solcelledrevne vaccinekølere fra Vestfrost solutions:
Solar Refrigerators

Her finder du information om kompressor, som kan benyttes i vaccinekølere uden batteri:
Solar Panel Powered Compressors

Du kan læse mere om SolarChill projektet på projekthjemmesiden:
Solarchill - Harnessing the power of the Sun to save human lives

Artikler

Af Per Henrik Pedersen, Teknologisk Institut, HVAC nr. 2, 2016