Projekt - SUBLEEM 2.0

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Biomasse - Subleem

Projekt - SUBLEEM 2.0

Projektstart januar 2018. Projektafslutning juni 2020.

Projektet har fået tilskud fra "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet".

GUDP - logo

SUBLEEM 2.0 har til formål at etablere et fødevaregodkendt pilotskala biomasse separationsanlæg til forarbejdning af grøn biomasse. Her vil det være muligt at vurdere potentialet af forskellige raffineringsstrategier og produkter. Anlægget skaber de nødvendige forudsætningerne for, at danske virksomheder kan opskalere grøn bioraffinering til demonstrations- og kommercielle anlæg.

Teknologisk Institut har allerede et pilotanlæg til indledende forarbejdning og seperation af biomasse (bioraffinering). Ved at tilføje yderligere separationsudstyr til det eksisterende, vil mulighederne for at generere værdifulde produkter ud fra grøn biomasse tilvejebringes.

Udvidelsen af anlægget med enheder til ultrafiltrering og søjleoprensning vil gøre det muligt at fremstille oprensede proteiner, kostfibre samt biologiskaktive stoffer. Fremstillingsmetoderne skal sikre, at produkternes funktionalitet og kvalitet bevares med henblik på anvendelse i fx funktionelle fødevarer som sikrer høj værdi. Hermed kan skabes grundlag for udvikling og optimering af forretningsmodeller.

Der er stor gevinst for dansk erhvervsliv, og samfundsøkonomien generelt, ved at øge produktion og udnyttelse af grøn biomasse til fremstilling af fødevarer, foder samt funktionelle biobaserede produkter og materialer. Herved opnås en lang række miljø- og klimamæssige fordele.
Projektet bidrager til at sikre en bæredygtig, grøn omstilling i Danmark.

Projektpartnere

  • Nordic sugar
  • Københavns Universitet, KU-FOOD
  • KWS Scandinavia A/S
  • Green Solutions

Deltagende centre fra Teknologisk Institut

  • Center for Træ og Biomaterialer, Projektleder
  • Center for Bioressourcer og bioraffinering

Læs mere