Projekt - SUBLEEM – generisk pilotanlæg til bioraffinering

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Bioraffinering

Projekt - SUBLEEM – generisk pilotanlæg til bioraffinering

Grøn Omstillingsfond

Projektstart marts 2016. Forventet afslutning februar 2018.

På Teknologisk Institut kan vi hjælpe dig med at evaluere potentialer for biomasser og reststrømme fra produktion. Gennem et nyetableret pilotskala anlæg (800 l) til ekstraktion og separation af højværdiprodukter gennem bioraffinering via enzymatisk hydrolyse er det muligt at udvikle forretningsmodeller og værdikæder for kaskadeanvendelse af biomasse.

Vi skaber sammen med virksomheder mulighed for produktudvikling af nye bæredygtige produkter fra biobaserede ressourcer.

SUBLEEM søger samarbejdspartnere til test af de udviklede produkter som ingrediens i fødevarer, læs mere her:

Potentielt er der værdifulde råstoffer gemt i biologiske rester fra ølproduktion, roetoppe og opskyllet tang, som kan udvindes og derved skabe lokal produktion der kan reducere import af råstoffer. Analyser i pilotskala kan vise, hvordan man rentabelt kan udvinde råstofferne og skabe en forretningsmodel på en lang række af restbiomasser.

- Der er værdifulde råstoffer i biologisk materiale, som ellers kasseres: hvis vi bliver gode nok til at forarbejde biologisk restmateriale, kan vi få langt mere værdi ud af de tilgængelige lokale ressourcer og spare markant på CO2 udledning, siger faglig leder Anne Christine Steenkjær Hastrup, Teknologisk Institut.

I pilotskala-raffineringsanlæg på Teknologisk Institut i Taastrup vil forskerne udvikle og opskalere metoder for virksomheder til at trække værdifulde råstoffer ud af biologisk materiale. Målet er for eksempel at trække proteiner og de aktive plantestoffer saponiner ud af sukkeroe-toppe fra sukkerproduktion. Stofferne har potentielt en bred vifte af anvendelsesmuligheder fx i dyrefoder, vaskemidler, plantebeskyttelse og medicin.

- Formålet er at skabe en central platform for at teste idéer, processor og eftervise forretningsmodeller, som i fuldskala kan danne baggrund for at få etableret produktionsanlæg rundt om i landet. Danmark har gode forudsætninger for at blive globalt førende inden for bioraffinering. Det er muligt at producere en lang række råstoffer ud fra eksisterende restressourcer frem for at importere dem, siger Anne Christine Steenkjær Hastrup.

Denne platform kan være med til at udvikle nye lokale produkter ud fra lokale ressourcer, som omdannes til nye råstoffer og dermed skabe arbejdspladser og vækst.

Mål for projektet

 • Gennem etablering af generisk pilotanlæg til gavn for danske virksomheder at kunne
 • Udvikle bioraffineringsprocesser til ekstraktion af høj værdi stoffer
 • Eftervise modeller for min. 3 restbiomasser
 • Afdækning af forretningsmodeller

Deltagere

Projektet har fået tilskud af Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen og er ledet af Teknologisk Institut.

Derudover deltager

 • Nordic Sugar
 • SEGES
 • Kbh. Universitet
 • Nordisk Tang
 • SICE
 • Vestjyllands Andel
 • Agro Business Park
 • Guldborgsund Kommune
 • HedeDanmark

Læs mere