Projekt - SUBLEEM – generisk pilotanlæg til bioraffinering

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Projekt - SUBLEEM – generisk pilotanlæg til bioraffinering

Grøn Omstillingsfond

Projektstart marts 2016. Forventet afslutning februar 2018.

Potentielt er der værdifulde råstoffer gemt i biologiske rester fra ølproduktion, roetoppe og opskyllet tang, som kan udvindes og derved skabe lokal produktion der kan reducere import af råstoffer. Nu skal nyt projekt undersøge i pilotskala, hvordan man rentabelt kan udvinde råstofferne og skabe en forretningsmodel, så den ressourceoptimerende teknologi kan udnyttes i praksis på en lang række af restbiomasser.

- Der ligger værdifulde råstoffer gemt i det biologiske materiale, som ellers kasseres: hvis vi bliver gode nok til at forarbejde biologisk restmateriale, kan vi på sigt både spare markant på CO2 udledning og generelt få langt mere værdi ud af de tilgængelige lokale ressourcer, siger faglig leder Anne Christine Steenkjær Hastrup, Teknologisk Institut.

Projektet skal etablere et pilotskala raffineringsanlæg på Teknologisk Institut i Taastrup. Her skal forskerne udvikle og opskalere metoder til konkret at trække værdifulde råstoffer ud af biologisk materiale. Målet er for eksempel at trække proteiner og de aktive plantestoffer saponiner ud af sukkeroe-toppe fra sukkerproduktion. Stofferne har potentielt en bred vifte af anvendelsesmuligheder fx i dyrefoder, vaskemidler, plantebeskyttelse og medicin.

- Formålet er at skabe en central platform for at afprøve idéer, processor og eftervise forretningsmodeller, som i fuldskala kan danne baggrund for at få etableret produktionsanlæg rundt om i landet. Danmark har gode forudsætninger for at blive globalt førende inden for bioraffinering, hvor man kan producere nye råstoffer ud fra eksisterende restressourcer frem for at importere dem, siger Anne Christine Steenkjær Hastrup.

Denne platform kan være med til at udvikle nye lokale produkter ud fra lokale ressourcer, som omdannes til nye råstoffer og dermed skabe arbejdspladser og vækst. Samtidig kan CO2 udledningen potentiel reduceres med millioner af ton, fordi de lokale råstoffer kan erstatte importerede råvarer fra fx Sydamerika. 

Mål for projektet

 • Opbygning af generisk pilotanlæg til gavn for danske virksomheder
 • Udvikling af biomasse specifikke bioraffineringsprocesser til ekstraktion af komponenter
 • Ekstraktion af værdifulde stoffer fra min. 3 restbiomasser
 • Afdækning af forretningsmodeller

Deltagere

Projektet har fået tilskud af Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen og er ledet af Teknologisk Institut.

Derudover deltager

 • Nordic Sugar
 • SEGES
 • Kbh. Universitet
 • Nordisk Tang
 • SICE
 • Vestjyllands Andel
 • Agro Business Park
 • Guldborgsund Kommune
 • HedeDanmark