Projekt - Substitution af tin-katalysator i bundmaling

Lars Haahr Jepsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 27.

Maling

Projekt - Substitution af tin-katalysator i bundmaling

Projektstart 10.2017. Projektafslutning 04.2019.

Formålet med projektet ’substitution af tin-katalysator i bundmaling’ er at erstatte tin-katalysatorer, der i dag anvendes til hærdning af silikone-baseret bundmaling. Trods små mængder kan tin-baserede katalysatorer øge det miljømæssige aftryk, og deres indflydelse på mærkningen af malingsprodukterne begrænser konverteringen fra konventionel biocidholdig maling til den mindre miljøbelastende silikonemaling.

Silikone-baseret bundmaling
Hempel er en global og markedsførende malingsleverandør inden for blandt andet silikone-baseret bundmaling til skibe. Bundmaling anvendes på maritime fartøjer for at reducere begroningen i form af alger og rurer på den del af skibet, som ligger under vandoverfladen. Vækst af mikroorganismer under vandlinjen øger skibets vandmodstand, hvilket medfører øget forbrug af brændstof. Det har stor økonomisk og miljømæssig betydning for skibsfarten.

I dag anvendes hovedsageligt en konventionel selvpolerende maling, der giver anledning til udledning af biocid til vandmiljøet. Alternativt kan mindre miljøbelastende silikone-maling anvendes, som i sig selv har en afvisende effekt over for vækst af mikroorganismer.   

Projekttilgang
Formålet med projektet er at kunne udfase brugen af tin-katalysatorer i silikone-maling. Dette gøres ved at identificere og teste alternative og effektive katalysatorer, der er mindre miljøbelastende end de nuværende tin-baserede. Ligeledes vil der blive arbejdet på et silikone-baseret polymersystem, hvor katalysatorer helt kan udelades. 

Projektet er støttet af partnerskabet Kemi i Kredsløb under Miljøstyrelsen, www.kemiiredsloeb.com.

Deltagere

  • Hempel A/S
  • DHI
  • Teknologisk Institut