Projekt - SVAF (Fase 2)

Jóhannes Kristófersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 54.

Projekt - SVAF (Fase 2)

SVAF

Projektstart 1. januar 2016. Forventes afsluttet 2021.

Formål med projektet
Formålet med projektet er, at accelerere anvendelsen af store eldrevne varmepumper (VP) i fjernvarmesystemet (FV) gennem industrielt samarbejde, forskning og eksperimentel udvikling. Projektet er anden fase af det samlede projekt, som indeholder investeringer i store VP etableret for at demonstrere optimalt design, smart systemintegration, omkostningseffektivitet og klimafordele.

Mål for projektet
Store eldrevne VPer forventes at være en vigtig teknologi i udviklingen mod CO2-neutrale FV-systemer. VPerne kan udgøre et væsentligt supplement til varmeproduktion baseret på biomasse og herudover kan eldrevne VPer, når de bliver drevet optimalt, understøtte integrationen af vindkraft i det overordnede energisystem.

Store VPer står dog over for en række barrierer, som forhindrer en større udbredelse. En hovedbarriere er rentabiliteten af investeringerne – især i områder med lave alternative varmeomkostninger som i Hovedstadsområdet (HO). Også mangel på viden og driftserfaringer, specielt vedrørende store VP baseret på naturlige kølemidler (krævet ved lov i Danmark) og som leverer varme over 70 °C, spiller en vigtig rolle.

Dette projekt adresserer hovedbarriererne med henblik på at accelerere anvendelsen af VPer baseret på naturlige kølemidler i FV-sektoren gennem udvikling af optimerede VPer til systemintegration med forbedret omkostningseffektivitet og med potentiale for opskalering af koncepterne til 50-100 MW.

Aktiviteter

Projektet består af tre faser:

 1. Udvikling af gennemførlige koncepter, kontrolstrategier og testplaner (Fase 1 projekt som sluttede i december 2015)
 2. Projektering, demonstration og test af to lovende varmepumpekoncepter, forskning (Dette Fase 2 projekt, 2016-2021)
 3. Fuldskala udbredelse af VP i HO (2021-)

Deltagere

 • HOFOR (projektleder)
 • Teknologisk Institut
 • CTR
 • VEKS
 • Innoterm
 • COWI
 • DME
 • Alfa Laval
 • DTU

Bevilligede midler
Projektet støttes af EUDP.