Projekt - Udvikling af 400 kW halmkedel med lave emissioner

Torben Nørgaard Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 11.

Projekt - Udvikling af 400 kW halmkedel med lave emissioner

Projektet blev afsluttet maj 2017

Find projektrapport her

Formål

Projektets overordnede formål er at udvikle en manuel fyret (også kaldet portionsfyret) halmkedel på ca. 400 kW med lavere emissioner end de halmkedler der findes på markedet i dag. Projektet har særligt fokus på reduktion af CO, OGC, NOx og støvemissioner, som er de væsentligste emissioner fra disse anlæg.

Grundidé

Grundideen bag projektet er at overføre og anvende viden og teknologi fra manuelt fyrede brændekedler, som er betydeligt længere fremme i udviklingen end manuelle halmkedler.

I de nyere brændekedler trinopdeles forbrændingsprocessen i et to-kammer system, hvilket giver langt bedre forbrænding end den traditionelle overforbrænding i ét forbrændingskammer. Dette princip skulle danne grundlag for halmkedlen.

Udfordringen med halm er imidlertid, at det er et mere besværligt brændsel end brænde. Der dannes slagge og støv i store mængder og korrosive forbindelser i røggassen. Disse udfordringer adresseres i projektet.

Målsætning

Projektets formål er at udvikle en halmkedel med lave emissioner - særligt med fokus på partikler, CO, OGC og NOx. De konkrete mål og succeskriterier for projektet er som følger:

  • En nominel ydelse på ca. 400 kW
  • Emissioner, som lever op til EN303-5:2012, klasse 5 (CO, OGC og partikler)
  • NOx emission, som lever op til østrigske krav (Annex C i EN303-5: 2012)
  • Virkningsgrad, som lever op til EN303-5:2012, klasse 5

Partner

  • Faust

Halmkedel

Første test i halmkedel