Projekt - Udvikling af dessicant dugpunktskøler (DDC fase 1)

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Udvikling af dessicant dugpunktskøler (DDC fase 1)

Udbikling af desiccant dugpunktkøler (DDC 2012) Fase 1 forskningsspor.

Projektet er afsluttet

Projektstart (fase 1) 2012. Afsluttet (fase 2) 2015.

Formål med projektet

Varmedrevne køleteknologier udgør et interessant alternativ til kompressionsdrevne teknologier og kan, hvis der anvendes vedvarende drivkilder som sol, biomasse eller spildvarme, minimere behovet for el til køling. De fleste varmedrevne køleanlægstyper (ejektor, ab- og adsorption) er udfordret af et elforbrug til hjælpeudstyr for drift af pumper og ventilatorer. DEC (Dessicant Evaporative Cooling) køleanlæg er kendetegnet ved, at der ikke er elforbrug til bortkøling. Traditionelle DEC består af affugterhjul, intern luft/luft-varmeveksler og adiabatiske køleflader i retur- og indblæsningsluftflowet. Effektiviteten af den interne varmeveksling med afkastluftstrømmen fra bygningen er kritisk for COP i DEC.

Mål for projektet

Målet for dette projekt er at udvikle et alternativ til DEC nemlig DDC (Desiccant Dewpoint Cooling unit), der består af blot et affugterhjul og en dugpunktskøler, altså grundlæggende kun to komponenter, og der er ikke behov for en balanceret afkastluftstrøm fra bygningen. Et DDC-anlæg kan anvendes standalone, men kan også påbygges et eksisterende ventilationssystem. Desiccantsystemerne køler ved fordampning af vand, men i modsætning til DEC-systemet sker køling indirekte i DDC-systemet. Projektets formål er at designe et DDC-anlæg til ventilationssystemer som vil minimere elforbruget til luftkonditionering ved udnyttelse af fx solvarme eller spildvarme. Projektet består samlet set af to elementer, 1) forskningsforløb og 2) udviklingsforløb. Forskningsprojektet ansøges her og udføres som et ph.d.-studie om optimering af DDC og modellering af komponenter og systemer. Udviklingsprojektet forventes ansøgt i 2012 og sigter på at udvikle en optimeret DDC unit af affugterhjul og dugpunktskøler samt disses samspil i et DDC-system.

Aktiviteter

Projektet består af to faser:

  1. Forskningsspor; Litteraturstudium, undersøgelse af mulige systemdesign, modellering af affugterhjul, modellering af dugpunktskøler, rapportering/afhandling samt dissemination i fagskriftstider
  2. Udviklingsspor; Affugterhjul, dugpunktskøler, DDC-system, rapportering og dissemination

Deltagere

  • Teknologisk Institut
  • DTU Mekanik
  • Institut for Mekanisk Teknologi
  • COTES A/S
  • OBH Gruppen
  • Ib Andersen

Bevilligede midler

Projektet er støttet af ELFORSK.

Mere information

Slutrapport: