Projekt - Udvikling af hybridkøler (Fase 2)

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Udvikling af hybridkøler (Fase 2)

Energibesparelser på industrielle køleanlæg ved brug af ny luftkølet hybridkøler, fase 2 - målinger på prototype.

Projektet er afsluttet

Formål med projektet

Projektets formål er at udvikle en hybridkøler, der virker som tørkøler om vinteren og køletårn om sommeren. Energiforbruget for et køleanlæg med henholdsvis en tørkøler og et køletårn som varmeafgiversystem er sammenlignelige i vintermånederne. I sommermånederne har et køleanlæg med et køletårn som varmeafgiversystem et betydeligt lavere energiforbrug. Forklaringen på dette er temperaturforskellen mellem den våde og tørre temperatur. Den våde temperatur er noget lavere i sommermånederne end den tørre temperatur, og forskellen er mindre i vintermånederne. Køletårnet opererer efter den våde temperatur.

Mål for projektet

Hybridkøleren vil have et årsenergiforbrug, der er 10 % lavere end en tørkøler, og vandforbruget vil kunne reduceres med op til 50 % i forhold til et køletårn. Det vil ligeledes være muligt at anvende regnvand som spædevand til hybridkøleren. I bilag 1 er målinger fra fase 1 vist og hvilket forbedringer der kan opnås med en hybridkøler. Projektets deltagere repræsenterer videninstitutioner, komponentleverandører og slutbrugere, hvilket sikrer et stærkt projektteam og en god forankring af projektets resultater efter afslutning af projektet.Projektet opdeles i to dele : Del 1 : Udvikling af prototype hybridkøler og Del 2 : Målinger på hybridkøler opstillet hos slutbruger til dokumentation af performance.

Aktiviteter

Fase 2 af projektet består af 3 faser:

  1. Design og konstruktion af 700 kW prototype fuldskala hybridkøler (hos Vestas Aircoil)
  2. Opstilling, test og måling på prototype fuldskala hybridkøler hos Danish Crown
  3. Rapportering og videnformidling

Deltagere

  • Teknologisk Institut 
  • Vestas Aircoil A/S
  • Novenco A/S
  • Danish Clean Water
  • Accoat A/S
  • Danish Crown A/S
  • IPU Køle- og Energiteknik

Bevilligede midler

Projektet er støttet af ELFORSK - en del af Dansk Energi.

Mere information

Slutrapport: