Projekt - Udvikling af indkapslede biocider til brug i bundmaling

Lars Haahr Jepsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 27.

Projekt - Udvikling af indkapslede biocider til brug i bundmaling

Projektstart 1. januar 2009. Afslutning 30. september 2011.

Projektet afsluttet.

Projektet om indkapsling af biocider har til formål at fremstille et nyt bundmalingssystem, hvor frigivelsen af biocid til omgivelserne sker kontrolleret.
Dette vil hæmme væksten af marine organismer ved skibsbunden samtidig med at påvirkningen af det omgivende vandmiljø minimeres.

Konventionel bundmaling afgiver især i tiden lige efter påføring større koncentrationer af biocid end nødvendigt for bekæmpelse af begroning. I projektet udvikles et nyt bundmalingskoncept, der er i besiddelse af den grundegenskab, at systemet afgiver en konstant mængde biocid, der netop er nok til at forhindre begroning.

Denne kontrollerede frigivelse af biocid opnås ved indkapsling af biocidet i en skal af silika, der er konstrueret med en tykkelse og porøsitet, så netop den ønskede mængde biocid frigives. Derved opnås, at mindre mængder biocid frigives til vandmiljøet, og at bundmalingens effekt mod begroning kan forlænges.

Deltagere

  • Hempel A/S
  • Teknologisk Institut

Aktiviteter
Aktiviteterne i projektet består i at optimere indkapslingen af biocid samt kapslernes indlejring i bundmalingen for at opnå den bedst mulige effekt. Effekten af de indkapslede biocider testes på Hempels testfaciliteter i Spanien og Singapore.