Projekt - Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II

Katja Udbye Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 89.

Stabel af betonrør

Projekt - Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II

Projektstart november 2016. Projektafslutning december 2019.

Korrosion af betondele i afløbssystemer er et væsentligt problem i dag, både nationalt og internationalt.  Normalt er kloakvand ikke skadeligt for beton, men på strækninger uden ilt, kan bakterier under anaerobe forhold danne svovlbrinte. Når svovlbrinten kommer i kontakt med ilt, dannes svovlsyre/-syrling, som nedbryder den basiske cementpasta i betonrøret og dermed reducerer levetiden.

Teknologisk Institut udførte i perioden januar 2013 til december 2015 projektet ”Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer”. I projekt blev fire teknologier testet med henblik på at øge modstandsdygtigheden af betonrør. Resultaterne viste en forbedring af modstandsdygtigheden for alle afprøvede teknologier. De mest lovende resultater blev opnået for emnerne støbt med delvis erstatning af de traditionelle tilslagsmaterialer med kalktilslag. Der kan læses mere om projektets resultater i rapporten for Miljøstyrelsen.

Med dette projekt har Teknologisk Institut arbejdet videre med resultaterne fra det foregående projekt. Der blev taget udgangspunkt i teknologien med kalktilslag, som optimeres, så den bedste syrebestandighed kunne opnås. Samtidig blev der sideløbende arbejdet med udførsel og kvalitet for at sikre et ensartet højt kvalitetsniveau i forbindelse med fremstilling af rør.

Projektmål

Projektets hovedformål var at mindske det årlige værditab i samfundet som følge af svovlbrintekorrosion af betonkloakrør, og blev opnået gennem en række delmål, herunder:

 • Etablering af det videnskabelige grundlag for videreudvikling af betonsammensætningen og produktionsmetoder.
 • Udvikling af materialesammensætninger og optimering af produktionsbetingelser.
 • Dokumentation af udførselsmetoder og kvalitetsstyring med henblik på at sikre et ensartet kvalitetsniveau.
 • Fuldskalatest af de fremstillede rør.
 • Opnå en bredt kendskab blandt aftagere og slutbrugere til de nye produkter og de fordele produkterne har i aggressivt miljø.

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • RC Beton A/S
 • Aalborg Kloak A/S
 • DIN Forsyning A/S
 • Fredericia Spildevand & Energi A/S
 • Hedensted Spildevand A/S
 • Jammerbugt Forsyning A/S

Projektresultater

Resultaterne fra dette projekt er udgivet i rapporten for Miljøstyrelsen.