Projekt - Udvikling af nye teknologier til konservering af maling

Gitte Tang Kristensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 95.

Projekt - Udvikling af nye teknologier til konservering af maling

Reduceret biocidkoncentration i maling

Projektstart maj 2018.  Projektafslutning april 2020.

I dag tilsættes forskellige stoffer (biocider) for at konservere malingsprodukter, så de ikke fordærves af skadelige mikroorganismer. Det er vigtigt, at malingen har høj kvalitet og lang holdbarhed, men samtidig er der fokus på at udvikle maling, som er miljø- og sundhedsvenlig, da det er en afgørende konkurrenceparameter.

”Hos Flügger A/S ønsker vi at producere en maling, som er skånsom over for miljø og sundhed, og som overholder de skærpede regulatoriske krav”, udtaler seniorrådgiver Søren Poulsen fra Flügger A/S.

Det har tidligere været tilladt at bruge en lang række forskellige biocider og hjælpestoffer med konserverende effekt. Siden 2015 er brugen af disse stoffer dog lovgivningsmæssigt blevet yderligere begrænset og i nogle tilfælde helt forbudt på grund af deres sundhedsskadelige effekter. Bl.a. er grænseværdien for de mest benyttede biocider, isothiazolinon-forbindelser som BIT, MIT og CMIT, blevet sænket.

Malingsbranchen står derfor over for store udfordringer med at konservere produkterne tilstrækkeligt.

Flügger A/S og Teknologisk Institut har, med støtte fra Miljøstyrelsen, arbejdet på at imødekomme denne udfordring gennem et forskningssamarbejde, der er forløbet henover to projekter siden 2014.

”Igennem samarbejdet har vi set på nye måder at konservere maling på, og vi har undersøgt hvordan vi kan optimere vores processer i produktionen af maling. Dette er en meget kompleks opgave specielt set i lyset af de nye krav til anvendelse af biocider i maling. Projektet har således givet os flere konkrete værktøjer, som kan hjælpe os videre i udviklingen, og Teknologisk Institut har bidraget med bl.a. viden, inspiration og nye idéer, som kan bruges til produktudvikling inden for maling”, understreger Søren Poulsen.

I det første projekt blev der lagt vægt på at optimere parametre, der kunne ændres i formuleringsprocessen, og det blev undersøgt, hvor udfordringerne var i forhold til kontaminering under produktionen, udefrakommende såvel som interne.

Det var tydeligt, at både valget af råvarer, sammensætning af konserveringsmidler og niveauet af produktionshygiejne alle har stor betydning for forbruget af konserveringsmidler og for kontamineringsgraden i malingen.

Resultaterne gjorde det muligt at komme et skridt nærmere en verden uden de konserveringsmidler, som fremover vil blive underlagt begrænsninger ved brug i maling. Der er dog fortsat behov for at reducere mængden yderligere, ikke kun af hensyn til forbrugernes sundhed, men også på grund af skærpet lovgivning. Derfor fortsætter Flügger og Teknologisk Institut i et nyt forskningssamarbejde med lidt bredere at undersøge problemstillingen og vurdere hele proceskæden i fremstillingen af maling. Det nye forskningssamarbejde blev indledt i foråret 2018.

Deltagere

  • Flügger A/S
  • Teknologisk Institut

Slutrapporten for det første projekt findes på Miljøstyrelsens hjemmeside