Projekt - Udvikling af online metoder til hurtig detektion af PCB

Helle  Svendsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 24.

PCB

Projekt - Udvikling af online metoder til hurtig detektion af PCB

Støttet af Miljøstyrelsen igennem MUDP

Projektstart januar 2013. Projekt afsluttet marts 2015.

Polyklorerede biphenyler (PCB) er en gruppe af kemikalier, som er yderst miljø- og sundhedsskadelige. Da PCBforbindelser har en unik kombination af lav brændbarhed og lang holdbarhed er de blevet anvendt i forskellige byggematerialer så som maling og fugemasse omkring bl.a. vinduer. Anvendelse af PCB var almen praksis indtil et forbud blev indført i 1977.

Stofferne er hormonforstyrrende, potentielt kræftfremkaldende og svært nedbrydelige i naturen, herunder i organismen. Det er derfor nødvendigt at minimere udledning af PCB til miljøet, og materialer med PCB-indhold over 50 mg/kg kategoriseres således som farligt affald, skal frasorteres og destrueres. En del byggeaffald bliver i den forbindelse frasorteret alene på baggrund af mistanke om indhold af PCB, idet konventionelle analysemetoder til PCB-bestemmelse er relativt dyre og langsommelige.

Denne strategi er omkostningstung og spilder både penge og ressourcer. Dette projektets formål har derfor været at udvikle en metode, der hurtigt kan måle koncentration af PCB i vinduesfuger ved hjælp af håndholdt udstyr der kan benyttes i marken.

Projektresultater
I projektet er adskillige fugeprøver (>100) blevet indsamlet og analyseret for PCB-indhold med konventionelle metoder. Forskellige alternative detektionsmetoder er undersøgt, herunder Raman-spektroskopi, infrarød (IR) spektroskopi og røntgen fluorescens (XRF), som alle er hurtige og relativt ukomplicerede analyseteknikker, som potentielt kan tages med i marken.

IR-spektroskopi blev identificeret som en lovende teknik til bestemmelse af PCB-indholdet i fuger og IR data blev benyttet til at udvikle en model, som kan estimere PCB-indholdet i fuger.
Den udviklede analysemetode kan ikke direkte frikende materialer fra at være farligt affald, men den kan i kombination med andre teknikker være en stor hjælp, fx i forbindelse med GC-MS bestemmelse af PCB-indhold, hvor det kan være vigtigt at kende den omtrentlige koncentration af PCB.

Deltagere

  • Teknologisk Institut
  • Vestforbrænding
  • Agilent Technologies