Projekt - Udvikling af teknologi til fjernelse af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Projekt - Udvikling af teknologi til fjernelse af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger

Projektstart januar 2017. Forventet afslutning november 2018.

DCLS Raman

Miljøstyrelsen udgav i 2015 en rapport med teoretiske beregninger af udledningerne af mikroplast i Danmark.
I rapporten er den samlede mængde partikler, der slides af bildæk, beregnet til at udgøre 4.200-6.600 ton pr. år, og afslidte partikler fra dæk vurderes i rapporten at udgøre 60 % af den samlede mikroplastbelastning til vandmiljøet. Den største bidragsyder til denne belastning af vandmiljøet er de regnvandsbetingede udledninger. I dag bliver separat kloakering mere og mere udbredt, og derfor bliver spørgsmålet om rensning af mikroplast fra regnvand mere og mere aktuelt.

MUDP-støttet projekt
MUDP har i 2016 støttet projektet, som har til formål at udvikle og teste en filterteknologi, som er velegnet til fjernelse af mikroplast/mikrogummi i forbindelse med de regnvandsbetingede udledninger. Målet er at udvikle en filterteknologi med høj driftssikkerhed og høj hydraulisk kapacitet til tilbageholdelse af op til 80 % af mikroplasten fra de regnvandsbetingede udledninger.

Udviklingen af en optimal filterenhed, som kan filtrere regnvand ned til 10 µm, skal baseres på kvantitative målinger af mikroplast/mikrogummi i regnvand. Teknologisk Institut har over en årrække arbejdet med at udvikle en analysemetode til kvantificering af mikroplast i spildevand. Til gengæld er der endnu ikke foretaget målinger af mikroplast i regnvand, og netop dette er forbundet med store udfordringer specielt i forhold til måling af de små mikrogummipartikler.

Deltagere

  • Grimstrup Maskinforretning ApS
  • Teknologisk Institut
  • Nordvand A/S
  • Syddjurs Spildevand A/S