Projekt - Værktøj til identifikation af træpiller indeholdende affaldstræ

Maj  Frederiksen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 80.

Træpiller

Projekt - Værktøj til identifikation af træpiller indeholdende affaldstræ

Støttet af Miljøstyrelsen igennem MUDP

Projektstart marts 2015. Forventet afslutning september 2016.

I dag er der ingen lovpligtige kvalitetskrav til de træpiller, der importeres til Danmark, udover biomassebekendt­gørel­sen, der beskriver hvilken type biomasse, der må afbrændes i Danmark. Flere importører får testet deres produkter i henhold til den internationale træpillestandard, men dette er frivilligt, og det anslås at en betragtelig del af de træpiller, der afbrændes i Danmark, aldrig er blevet testet. En del af disse piller forventes at indeholde miljøfarligt affaldsprodukter eller andet ikke-tilladt afbrændingsmateriale. 

Træpiller af dårlig kvalitet giver anledning til dårlig forbrænding, hvilket medfører højere NOx- og partikelemissioner, øget slid på kedler grundet korrosion fra sur røggas, og det bidrager samlet set negativt i forhold til den grønne omstilling. Træpiller indeholdende miljøfarligt affaldsprodukter introducerer desuden en miljømæssig forurening i Danmark via røggassen og asken. 

Dette projekt har til formål at bidrage til, at kortlægge og oplyse de danske forbrugere om kvalitetsbrændsel og dermed være med til at sikre den grønne omstilling. I projektet gennemgøres en kortlægning af, i hvilket omfang der importeres træpiller af dårlig kvalitet samt årsagen til den dårlige kvalitet – fx indhold af ukurante fyldstoffer såsom miljøfarlige affaldsprodukter. Derudover udvikles værktøjer til at identificere træpiller med netop indhold af ukurante fyldstoffer, da dette forventes at udgøre et voksende problem.

Projekt og resultater
I projektet foretages en kortlægning af typer og mærker af træpiller på det danske marked, og der foretages en vurdering af omfanget af import af træpiller af dårlig kvalitet. Alle identificerede træpiller på det danske marked indsamles og analyseres med konventionelle analysemetoder. Derudover vil der blive foretaget yderligere kemiske analyser på træpiller, som formodes at indeholde ukurante fyldstoffer. En vigtig del af projektet er at udvikle alternative metoder til detektion af de ukurante fyldstoffer, som træpilleimportører kan benytte som et kvalitetssikringsværktøj i deres certificeringsarbejde af godkendte træpiller i Danmark.

For at validere de udviklede værktøjer, vil der blive fabrikeret træpiller indeholdende forskellige kendte mængder affaldstræ eller ukurante fyldstoffer til testbrug. De nyudviklede metoder forventes at blive basere på elektronmikroskopi og røntgenanalyse på slagge fra afbrændingen af træpillerne. Derudover vil der blive benyttet multivariabel variansanalyse (kemometri) til analyse af data.   

Deltagere 

  • Teknologisk Institut
  • C.F. Nielsen
  • DTE
  • Copenhagen Merchants
  • Verdo
  • Skorstensfejer­mester Christian Bast
  • Skorstens­fejer­mester Frank Kallehave