Projekt - Vandingssymbiosen

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Projekt - Vandingssymbiosen

Lokal genanvendelse af vand til markvanding

Projektstart januar 2016. Projektafslutning december 2017.

Vand er en begrænset ressource i store dele af verden, og manglen på ferskvand kræver nytænkning på området. Den danske ø Samsø arbejder på at blive et BIO-cirkulært mønstersamfund. Det gælder, hvad både energi og ressourcer angår – og således også inden for vand. Klimaet på øen fremmer en udbredt dyrkning af specialafgrøder på landbrugsarealer. På en ø, som har begrænsede ferskvandressourcer, og som må forvente længere tørkeperioder som følge af globale klimaforandringer, vil et fortsat intensivt landbrug kun være muligt, hvis vandet kan recirkuleres.

Design af et nyt rensekoncept til spildevand
I projektet Vandingssymbiosen vil den konkrete vandudfordring blive anvendt som løftestang for udviklingen af intelligente vandrenseteknologier. Teknologierne vil gøre det muligt i stor udstrækning at lukke vandkredsløbene på det geografisk afgrænsede område, som en ø udgør. Udledningen af ferskvand til det omgivende hav vil blive reduceret betydeligt, og ferskvandsressourcer vil blive bevaret eller opbygget til markvanding lokalt. Samtidig er det målet at bevare næringsstoffer som kvælstof og fosfor i det rensede vand. Stofferne kan dermed indgå i det videre kredsløb. Anlægget skal designes, så det kan håndtere store sæsonudsving. Øens befolkning mangedobles nemlig i sommerperioden og i ferier og weekender.

I projektet vil Teknologisk Institut i samarbejde med projektpartnerne:

 • Afdække kvalitetskravene til markvandingsvand nationalt og i nabolandene
 • Udføre procesoptimeringsforsøg med biologiske rensemetoder og efterpoleringsteknikker i laboratoriemålestok
 • Kvalitetssikre det rensede vand i henhold til kvalitetskravene (relevante miljøfremmede stoffer, tungmetaller og mikrobiologiske krav)
 • Demonstrere konceptet med spildevand fra Samsø

Deltagere

 • Samsø Spildevand A/S
 • Minor Change Group ApS
 • Alfa Laval Nakskov A/S
 • CUSS Chriwa Umwelt-Systemtechnik und Service GmbH
 • AL-2 Teknik A/S
 • Air Liquide Danmark A/S
 • DTU, Institut for Vand og Miljøteknologi
 • Teknologisk Institut

Vil du vide mere