Projekt - Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB)

Anke  Oberender

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 79.

Projekt - Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB)

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) samler, udvikler og formidler viden om cirkulær økonomi i byggeriet til byggeriets aktører. VCØB er central i indsatsen for at synliggøre og understøtte omstillingen til en cirkulær økonomi.

VCØB’s mål er at vejlede, understøtte og inddrage aktører fra alle led i byggeriets værdikæde med det formål at medvirke til at identificere problemstillinger og barrierer for cirkulær økonomi i byggeriet gennem øget videndeling og dialog. Visionen er, at Danmark opnår et smidigt og fleksibelt marked for cirkulær økonomi i byggeriet og derved både nedbringer mængden af byggeaffald og opnår en væsentlig bedre udnyttelse af det affald, som produceres.

Centret samler teknisk-faglig viden til at fremme cirkulær økonomi i byggeri ét sted og udvikler ny viden og værktøjer (som fx informations- og vejledningsmateriale) for branchen, bygherrer og kommunerne – viden som tilvejebringes via tværgående samarbejde og udviklingsaktiviteter i VCØB. Alt er gratis tilgængeligt for alle fra hjemmesiden www.VCOB.dk.

VCØB stiller ekspertviden til rådighed til markedsaktører og kommuner, faciliterer videndeling på tværs af branchen, faciliterer kontakt til andre relevante netværk, bidrager med viden og ekspertise i projektforløb, som hørings- eller sparringspart.

VCØB er et uafhængigt og uvildigt center, som er finansieret af Miljø- og fødevareministeriet, Grundejernes Investeringsfond og Realdania. Det har en bredt sammensat styregruppe med deltagelse af byggeriets store organisationer samt DI, KL og Miljøstyrelsen samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

VCØB er et videncenter drevet af specialister og har til huse på Teknologisk Institut.

Leder af VCØB er Anke Oberender,

Den samlede drift af VCØB varetages af:

  • Teknologisk Institut
  • WSP/Golder
  • Primetime Kommunikation