Reduceret miljøeffekt ved olieudvinding

Sune Dowler Nygaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 20.

Olieplatform

Reduceret miljøeffekt ved olieudvinding

Aktivitetsplan nr. C1- 2016-18

Som olieproducerende nation har Danmark en veludbygget industri omkring olieproduktion, og hele værdikæden er således repræsenteret med operatører, leverandører af services og materiel, rådgivende virksomheder samt uddannelsesaktiviteter. Der er ligeledes opbygget en omfattende infrastruktur til transport og raffinering af olien. En lang række virksomheder er således involveret i branchen, og virksomhedernes størrelser spænder bredt fra helt store olieproducenter til meget små virksomheder. Branchen er international og flere end 50 % af virksomhederne opererer på eksportmarkedet.

Teknologisk Institut har gennem de sidste ti år opereret som serviceleverandør til især operatører og har opnået et solidt indgreb med branchen nationalt og internationalt. Gennem denne aktivitet vil Teknologisk Institut bringe sine kompetencer i spil over for de små og mellemstore virksomheder. Det sker på indsatsområder med internationalt potentiale, der kan sikre danske virksomheders produkter en merværdi og medføre en fortsat stigning og udbygning af eksporten inden for dansk rådgivning og teknologiske løsninger. Der vil være skarp fokus på teknologier, hvor der er en stor og stigende international efterspørgsel, nemlig teknologier der kan reducere de miljømæssige effekter, der er ved olieudvinding. Der arbejdes i aktiviteten med områder inden for MEOR (microbial enhanced oil recovery), nye biocider til reduktion af mikrobiologisk vækst og korrosion i rør og coatings til forlængelse af levetiden af eksisterende infrastruktur. Der vil gennem aktiviteten bl.a. blive udviklet en platform til modellering af flows, anvendt nye molekylærbiologiske metoder og fremstillet nye effektive overfladebehandlings­metoder. Faciliteter til test af materialer, komponenter og biocider under reservoir- og produktionslignende forhold vil ligeledes blive udbygget og stillet til rådighed.

Aktiviteterne på de områder vil sikre, at leverandørerne fortsat kan levere innovative produkter. Teknologisk Institut vil med sit indgreb med nogle af de bedste videninstitutioner og største olieproducenter globalt på området kunne indhente viden, udbygge aktiviteterne og kanalisere videre til danske leverandører og andre interessenter og derved åbne markedet for danske SMV.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.