Reduktion af træstøvsemissioner med innovativ filterløsning

Julie Tølbøl Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 07.

Emissioner fra træindustrien

Reduktion af træstøvsemissioner med innovativ filterløsning

Projektet "Reduktion af træstøvsemissioner med ny innovativ filterløsning" har til formål at udvikle og implementere en avanceret filterteknologi, der effektivt reducerer udledningen af støvpartikler fra træindustrien. Projektet er et samarbejde mellem filterproducenten Simas Filters A/S, møbelfabrikant Carl Hansen & Søn A/S og Teknologisk Institut – med støtte fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Støvpartikler er et usynligt sundhedsproblem

Støvpartikler udledt fra træindustrien udgør en betydelig kilde til luftforurening og kan have skadelige virkninger på både sundhed og miljø. Partiklerne er ofte usynlige for det blotte øje, men de kan inhaleres og forårsage sundhedsproblemer over tid. Ud over de negative sundhedsmæssige konsekvenser medfører luftforurening også økonomiske omkostninger i form af tabte leveår, indlæggelser og sygedage. Ifølge tal fra DCE løber samfundsomkostningerne som følge af udledning af fine partikler (PM2.5) op i over 11 milliarder kroner årligt.

Innovativ filterteknologi

Projektet bygger på en innovativ filterløsning, der i tidligere pilotforsøg har vist lovende resultater i bekæmpelsen af støvpartikler. Denne nye løsning er i stand til effektivt at opsamle selv de mindste og mest sundhedsskadelige partikler, og den har vist sig at være mere driftssikker og økonomisk fordelagtig sammenlignet med traditionelle posefiltre.

Effektiv partikelfjernelse

Traditionelt anvendes posefiltre til at rense luften for støvpartikler i træindustrien. Disse posefiltre er i stand til at fjerne partikler ned til en størrelse på 20 mikrometer. Den nye filterteknologi kan derimod fjerne partikler helt ned til 3-4 mikrometer. Da de mindste partikler udgør den største risiko for helbredet, er det positivt, at den nye løsning opnår en effektivitet på mellem 98 og 100 procent i fjernelsen af disse partikler. Desuden er det muligt at opnå denne høje effektivitet med et mere robust filter, der kræver mindre vedligeholdelse end posefiltre.

Mindre vedligeholdelse og sænket energiforbrug

Den nye filterløsning er baseret på multicyklonfilter-teknologi, der benytter centrifugalkraft til at adskille støvpartikler fra luftstrømmen. Denne poseløse filterteknologi kræver minimal vedligeholdelse og er energieffektiv. Det forventes, at virksomheder, der skifter fra posefiltre til multicyklonfiltre, kan opnå en energibesparelse på op til 10 procent. Dette skyldes blandt andet, at det poseløse filter ikke stopper til, hvilket normalt øger energiforbruget ved brug af posefiltre.

Pilotanlæg hos Carl Hansen & Søn

I dette projekt skal der udvikles et pilotanlæg baseret på multicyklonfiltre, der skal afprøves hos den fynske møbelfabrik Carl Hansen & Søn. Filteret vil blive tilpasset fabrikkens specifikke behov for luftrensning. Gennem en længere periode vil den modulopbyggede filterløsning blive evalueret med henblik på at dokumentere dens tekniske, økonomiske og miljømæssige fordele.

Miljømæssige fordele

Implementeringen af en multicyklonfilterløsning forventes at medføre betydelige miljømæssige fordele for træindustrien:

  • Mere effektiv partikelfjernelse, hvilket resulterer i en højere renhedsgrad af udsugningsluften sammenlignet med traditionelle filtre i træindustrien.
  • Optimeret energiudnyttelse, hvilket fører til en reduktion i CO2-udledningen og økonomiske besparelser for virksomhederne.
  • En mere bæredygtig filterløsning, da der kræves færre udskiftninger af fx poser, som er nødvendige ved traditionelle posefiltersystemer.

Projektfaser og målsætning

Projektet består af flere faser, herunder videreudvikling af prototypen til et pilotanlæg og dokumentation af dets gevinster hos Carl Hansen & Søn. Målet er at skabe en markedsklar filterløsning, der kan anvendes af træindustrien og potentielt også overføres til andre industrier såsom metal- og fødevareindustrien.

 

FAKTA OM PROJEKTET

Projektets titel

Reduktion af træstøvsemissioner med ny innovativ filterløsning

Projekttype

Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Projektsum

4.604.703 kr.

Projektperiode

1. januar 2023 – 30. juni 2025

Partnere

Simas Filters

Carl Hansen & Søn

Teknologisk Institut

Understøttede verdensmål

Verdensmål 7 - Bæredygtig energi   Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst   Verdensmål 13 - klimaindsats