Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg

Kjeld  Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 46.

Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg

2024

Projektets formål er at sikre, at slagterierne får adgang til ny funktionalitet i den eksisterende dataregistreringsplatform. Målet er, at det bliver lettere for virksomhederne at opfylde de stigende krav om registreringer og dokumentation, der stilles ved slagtning af kreaturer, samtidig med at behovet for produktstyring og dataopsamling tilgodeses.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at

•MesterPC plugin til genudskrivning af fjerdings billetter er opdateret.

•Ny MesterPC release til kreaturslagterierne.

•IT-slagtegangssystem er tilpasset til de ovenstående plugins.

Den næste store aktivitet i projektet er, at

•Fortsætte udvikling af MesterPC.

•Varetage dialog med myndigheder og slagterier mht. nye kunde- og lovkrav.

2023

Formålet er at sikre adgang til et slagtedatasystem, som opfylder de krav, der stilles ved slagtning af kreaturer, så behovet for produktstyring og dataopsamling under produktionsforløbet tilgodeses.

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at

•Ny nødslagtningsterminal til erstatning af den nuværende papirløsning er færdig og installeret på slagteri. SW stilles til rådig for øvrige slagterier.

kvæg

•Mindre tilføjelser i MesterPC er sat i drift.

Den næste store aktivitet i projektet er

•Fortsat at varetage hensigtsmæssig registrering af væsentlige produktparametre for korrekt håndtering og udnyttelse af de enkelte produkter, hvilket er en afgørende faktor for at kunne leve op til kunde- og lovgivningskrav. Dette sker i tæt kontakt med kreaturslagterier, veterinære myndigheder og Klassificeringskontrollen

•Optimering/forbedring af det registreringssystem, der håndterer fødevarekædeoplysnings-attester, passérsedler og anden dokumentation, der modtages i forbindelse med validering af dyr på staldterminalerne.

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at

•Ny nødslagtningsterminal til erstatning af den nuværende papirløsning er beskrevet i samarbejde med branchen. Den nye terminal vil understøtte alle nuværende funktioner fra stald-, CKR- og vejeterminalen.

•Mindre tilføjelser i MesterPC, som er ved at blive testet inden release.

Den næste store aktivitet i projektet er at:

•Udvikle nødslagtningsterminal og installere den hos værtslagteri.

•Fortsætte udvikling af MesterPC samt release af seneste ændringer.

•Være i dialog med myndigheder og slagterier mht. nye kunde- og lovkrav.

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at registreringssystemet har været gennemgået og følgende opdateringer er lavet:

•MesterPC plugin til kølerumsoversigt er opdateret. Herved sikres kvaliteten af registreringerne og brugeren gives en mere overskuelig oversigt.

•MesterPC release udsendt med flere, mindre rettelser og opdateringer.

•IT-Slagtegangssystem er løbende tilpasset til de ovenstående plugins.

Den næste store aktivitet i projektet er:

•Fortsat udvikling af MesterPC.

•Dialog med myndigheder og slagterier mht. nye kunde- og lovkrav.

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at:

•MesterPC plugin til registrering af gødning er opdateret

•MesterPC plugin over gødningsplaceringer er tilpasset kreaturer og implementeret på kreaturslagterierne

•IT-Slagtegangssystem er tilpasset til de ovenstående plugins

Den næste store aktivitet i projektet er:

•Fortsat udvikling af MesterPC

•Dialog med myndigheder og slagterier mht. nye kunde- og lovkrav

 

Projektet før 2023

At udvikle og tilpasse et slagtedatasystem i henhold til de krav, som stilles ved slagtning af kreaturer.

Virksomhederne har med en fælles platform mulighed for at sikre, at slagtedata håndteres ensartet, korrekt og effektivt.

Projektet vil varetage udvikling og optimering af systemet, så det på en tidssvarende og effektiv måde tilgodeser behovet for produktstyring og dataopsamling under produktionsforløbet – herunder kommunikation og integration med øvrige systemer for effektiv produktion.