Risikobaseret batchstyring for mindre tilbagekald

Lena  Sloth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 61.

Risikobaseret batchstyring for mindre tilbagekald

 

 

Fund af Salmonella i fersk (eller marineret) kyllingekød udløser tilbage-kald. Det er en relativ sjælden hændelse (Helwigh & Christensen, 2015), men da et tilbagekald som udgangspunkt omfatter en hel dags produktion, er omkostningerne betydelige.

Et fund af Salmonella i fersk kyllingekød vil med al overvejende sand-synlighed stamme fra en enkelt besætning, og derfor reelt kun berøre en del af en dags produktion. Og hvis det, i forhold til risiko for fore-komst af Salmonella, er muligt at inddele produktionen i "batches", der mængdemæssigt er mindre end en hel dags produktion, vil omkostnin-gerne ved tilbagekald kunne minimeres.

Formålet med projektet var derfor at opstille principper for, hvordan produktionen, fra primærproduktion til pakning, kan styres mht. indde-ling i batches, så et eventuelt tilbagekald omfatter mindst mulig ton-nage.