Robotteknologisk innovation - fremtidens danske robotindustri

Lars  Dalgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 83.

Robot - D4

Robotteknologisk innovation - fremtidens danske robotindustri

Aktivitetsplan nr. D4 - 2016-18

Danmarks evne til at være blandt de førende på anvendelse og udvikling af robotteknologi er en nøgle til at bevare og udbygge vores konkurrenceevne inden for en række områder samt være katalysator for at trække udflyttede produktioner tilbage til landet. Der sker pt. en sammensmeltning af det mere traditionelle industrirobotområde og det nyere servicerobotområde, hvilket forventes forstærket frem mod 2020. Udviklingsaktiviteterne i denne RK vil have fokus på begge områder og de innovationsmuligheder, der opstår i krydsfeltet. Aktiviteten vil ligeledes adressere det potentiale, der ligger i teknologi- og domæne-side-stepping samtidig med at der tilføres ny teknologi gennem nyudvikling og hjemtagning af state of the art viden i tæt samarbejde med både nye og gamle samarbejdspartnere.

Robotindustrien er forholdsvis ung, hvilket betyder, at der er store muligheder for innovative SMV, der kan være med til at forme robotindustrien gennem nye robotteknologiske komponenter, som kan åbne nye markeder og give globale nicheprodukter og services. Gennem målrettede indsatser mod både nye og eksisterende virksomheder er aktivitetsmålet at udvikle teknologisk services inden for kurser/uddannelse, rådgivning og engineering baseret på de nyeste teknologier, der understøtter danske opstarts og/eller teknologivirksomheder i at udvikle nye robotløsninger.

Inden for fremstillingsindustrien er der konsensus om nødvendigheden af robotter, men dette er ikke tilfældet i andre domæner, hvor der først skal etableres gode demonstrationscases, der kan vise en attraktiv ROI. Aktivitetsplanen indeholder derfor en række aktiviteter, med formålet om at få åbnet nye domæner gennem udvikling af en række demonstrationscases, der kan formidles bredt.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.