Roetop og halm til biogasproduktion

Kurt  Hjort-Gregersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 95.

Biogasproduktion

Roetop og halm til biogasproduktion

Projektperiode: 1. januar 2019-30. juni 2021

Teknologisk Institut har sammen med to mælkeproducenter med eget biogasanlæg i 2019 sat gang i et nyt projekt: Demonstration af samensileret roetop og halm til biogasproduktion.

I Danmark ønsker vi ikke at basere biogasproduktion på dyrkede energiafgrøder i stor stil. Derimod skal biogas produceres af husdyrgødning, organisk affald og restbiomasser fra landbruget. Hvert år ligger et kæmpepotentiale for biogasproduktion og rådner på danske marker i form af nedmuldet halm og roetop, der ikke bjærges. Heri ligger et energipotentiale på ikke mindre end 500 mio. m3 methan svarende til lige så mange liter fyringsolie.

Projektet har til formål at demonstrere og teste forskellige metoder til håndtering og anvendelse af samensileret roetop og halm til biogasproduktion i fuld skala. Desuden at eftervise synergieffekter på gasudbyttet fra halmdelen, som blev fundet i tidligere laboratorie- og pilotskala forsøg.

Deltagere

  • Jens Krogh, økologisk mælkeproducent og ejer af biogasanlæg
  • Michael Kuhr, mælkeproducent og ejer af biogasanlæg
  • Dansk Fagcenter for Biogas, Jakob Lorentzen
  • Teknologisk Institut, Kurt Hjort-Gregersen

Ativiteter

De to landmænd producerer i hvert af de to projektår en blandingsensilage af roetop og halm og anvender det i eget biogasanlæg. Der skal demonstreres forskellige metoder hertil, og Teknologisk Institut analyserer økonomien i hele værdikæden, og foretager måling af biogaspotentialet i de forskellige blandinger, ikke mindst for at undersøge om der kan dokumenteres en synergieffekt af ensileringsprocessen på gasudbyttet fra halmdelen.

Vil du vide mere?

Projektet er støttet af EUDP-programmet.