Simple kameraløsninger automatiserer vigtige registreringer

Claus  Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 63.

Simple kameraløsninger automatiserer vigtige registreringer

Sporbarheden på slagteriet baseres på registreringer, der foretages, lige inden grisene kædes op. Disse registreringer er specielt vigtige, når grise af velfærdsmæssige årsager leveres uden mærkning (skinketatovering), hvilket er muligt på nogle af de danske slagterier.

Ved levering af umærkede grise er det væsentligt for bevarelsen af sporbarheden, at grisene håndteres som en samlet gruppe fra levering til slagteriet, og indtil grisene kædes op. Ved opkædning får grisene en unik ID via den stikkæde, grisene hænges op i. Operatøren, der kæder grisene op, holder styr på registreringerne af de skift, der findes mellem læssene af grise, hvormed sporbarheden sikres. Operatøren er godt hjulpet af systemer og automatik, men teknikken kan svigte, hvilket kan resultere i, at selve skiftet ikke altid bliver registreret. Dette betyder ikke, at sporbarheden mistes, men der skal udføres andre rutiner, når det skal rettes – og dét koster ressourcer. Det udviklede koncept for tælling og automatisk registrering af opkædede grise kan automatisere operatørens registreringer uden om de systemer, der til tider kan fejle, og dermed sikre korrekte registreringer.

Systemet består af et kamera, som kan tælle grise, der kædes op, og enten spore grisen baglæns til det tidspunkt, hvor grisen har forladt bedøveren, eller systemet kan spore, at grisen ikke kommer fra bedøveren og dermed har været aflivet i stalden. Systemet kan også anvendes til dokumentation, da man blot kan gense sekvenser manuelt. Systemet er til dato udviklet som en slags prototype for, hvordan systemet skal opbygges, hvis det skal færdiggøres og implementeres på slagterierne.

clausBilledet viser, hvordan grisen ved opkædning er identificeret med den gruppe (632.0), der sporer grisen tilbage til det tidspunkt, hvor grisen forlod bedøveren.

Det er i projektet beskrevet, hvordan systemet skal fungere i sammenhæng med de andre systemer på slagteriet med det formål at automatisere registreringerne for sporbarhed fra landmand til slagteri.