Stop for kastration – måling og kvalitet af hangrisekød - Stop for kastration AP 1 - Optimereing af laboratoriemetode til sortering af hangrise

Birgitte Lange Winther Lund

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 84.

han

Stop for kastration – måling og kvalitet af hangrisekød - Stop for kastration AP 1 - Optimereing af laboratoriemetode til sortering af hangrise

Formål

Projektets formål er at optimere og automatisere den udviklede laboratoriemetode til samtidig måling af skatol og androstenon samt at belyse de dyrevelfærds- og kvalitetsmæssige implikationer ved stop for kastration af hangrise. I denne AP optimeres den udviklede laboratoriemetode til samtidig måling af skatol og androstenon.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet en endelig valideringsplan i samarbejde med DC i Ringsted. Planen tager udgangspunkt i  metodedokumentationen, der blev lavet til akkrediteringen af DMRIs laboratoriemetode efter ISO 17025:2017. I valideringsplanen er dog medtaget forventede problemstillinger i det automatiserede hangrisesystem, som del af robusthedsanalysen, som fx prøvevægt, ekstraktionstid og Lazwell pladernes tørretid.

De første indledende forsøg til tjek af indstillinger af det ny opstillede anlæg er lavet. Dvs. at væskerobottens påsætning af ekstrakt på Lazwell pladerne, er undersøgt.

En artikel, der omhandler udviklingen af analysemetoden, er indsendt til et anerkendt peer review tidskrift.

DMRI har desuden bidraget med materiale af den udviklede metode til en video, der er lavet i samarbejde med IPEMA (innovative approaches for pork production with entire males).

Den næste store aktivitet i projektet er, at påbegynde valideringen af det nye hangriseudstyr på DC i Ringsted.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

I forbindelse med automatiseringen af laboratoriemetoden er der påbegyndt kvalitetskontrol af de enkelte procestrin. Som led i dokumentationen af analyseudstyret er der udarbejdet en valideringsplan, og der er lavet en kravspecifikation af opsætningen af måleudstyrets software.