Stop for kastration – måling og kvalitet af hangrisekød - Stop for kastration AP 1 - Optimereing af laboratoriemetode til sortering af hangrise

Dorte Lene Schrøder-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 59.

han

Stop for kastration – måling og kvalitet af hangrisekød - Stop for kastration AP 1 - Optimereing af laboratoriemetode til sortering af hangrise

Formål

Projektets formål er at optimere og automatisere den udviklede laboratoriemetode til samtidig måling af skatol og androstenon samt at belyse de dyrevelfærds- og kvalitetsmæssige implikationer ved stop for kastration af hangrise. I denne AP optimeres den udviklede laboratoriemetode til samtidig måling af skatol og androstenon.

Artikel:

Birgitte Lund, Claus Borggaard, Kirsten Jensen og Susanne Støier (2021) High throughput method for quantifying androstenone and skatole in adipose tissue from uncastrated male pigs by laser diode thermal desorption-tandem mass spectrometry. Food Chemistry, 100113. 

 

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er foretaget en sammenlignende analyse omfattende 12 hangrise målt med DMRIs HG-metode (LDTD-MS/MS) og  med et eksternt laboratorium. Referencelaboratoriet anvender HPLC som analyseprincip til måling af skatol og GC-MS som analyseprincip til måling af androstenon.

Der er som forventet forskel på de to laboratoriers resultater, men samtidig ses det, at korrelationen mellem de fundne resultater er meget høj.

Der er skrevet en artikel om den udviklede HG-metode (LDTD-MS/MS), som er blevet accepteret af Food Chemistry

Den næste store aktivitet i projektet er, at projektet afsluttes, og at der udarbejdes en slutrapport

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er øget fokus på håndteringen af automatiseringen af selve analysen, og hvordan dataflowet forløber mellem de enkelte enheder og hangrisedatabasen.

Desuden skal der videreudvikles på, hvordan den løbende kvalitetskontrol og kvantificeringen af prøver håndteres.

Den næste store aktivitet i projektet er at konkretisere kontrolsystemet yderligere med henblik på kontrolplader, kontrolprøver og automatisering af integrationen i systemets analysesoftware. Det analysesoftware, der anvendes til beregning, har en begrænset brugerflade, og det skal derfor  undersøges, om det er muligt at sætte beregninger op i andre dele af hangriseudstyrets setup.

En anden aktivitet bliver at optimere de enkelte enhedsoperationer i det nye hangriseudstyr.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er udarbejdet en endelig valideringsplan i samarbejde med DC i Ringsted. Planen tager udgangspunkt i  metodedokumentationen, der blev lavet til akkrediteringen af DMRIs laboratoriemetode efter ISO 17025:2017. I valideringsplanen er dog medtaget forventede problemstillinger i det automatiserede hangrisesystem, som del af robusthedsanalysen, som fx prøvevægt, ekstraktionstid og Lazwell pladernes tørretid.

De første indledende forsøg til tjek af indstillinger af det ny opstillede anlæg er lavet. Dvs. at væskerobottens påsætning af ekstrakt på Lazwell pladerne, er undersøgt.

En artikel, der omhandler udviklingen af analysemetoden, er indsendt til et anerkendt peer review tidskrift.

DMRI har desuden bidraget med materiale af den udviklede metode til en video, der er lavet i samarbejde med IPEMA (innovative approaches for pork production with entire males).

Den næste store aktivitet i projektet er, at påbegynde valideringen af det nye hangriseudstyr på DC i Ringsted.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

I forbindelse med automatiseringen af laboratoriemetoden er der påbegyndt kvalitetskontrol af de enkelte procestrin. Som led i dokumentationen af analyseudstyret er der udarbejdet en valideringsplan, og der er lavet en kravspecifikation af opsætningen af måleudstyrets software.