Strategisk satsning inden for standardisering

Lars  Dalgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 83.

Drone - X1

Strategisk satsning inden for standardisering

Aktivitetsplan nr. X1 - 2016-18

Indtjening og vækst i dansk erhvervsliv fordrer, at virksomhederne kan gå hurtigt ind i nye teknologiområder og dermed høste de konkurrencefordele, der ligger her. Dette kræver teknisk kompetence på højt niveau suppleret af viden om nye og kommende standarder og myndighedskrav. Nøglen til udbredelse og implementering ligger dermed i adgangen til dækkende standarder på området.

Følgende teknologiområder er i kraftig udvikling og er alle kendetegnet ved, at de tekniske løsninger er økonomisk attraktive, men desværre markant foran branche-standarder og lovgivning. I bedste fald er der opbygget best practice, der er lokalt forankret/anerkendt:

  1. Robotteknologi
  2. Droner til civilt brug
  3. 3D-print til industriel produktion

De udvalgte områder har særlige præferencer i Danmark. Det er således vigtigt, at disse interesser repræsenteres proaktivt i standardiseringsarbejdet med de tilhørende muligheder for at påvirke de fremtidige tekniske krav.

Dette gælder ikke mindst for de mange danske SMV, der også på de punkter har brug for struktureret adgang til den nyeste viden med deraf følgende muligheder for at udvikle, producere og eksportere de nyeste teknologier.

Som eksempel kan nævnes, at de kommende robotgenerationer ikke forventes at ville operere i afgrænsede celler, som vi kender det fra industrien i dag. Det er en klar forventning i branchen, at robotterne vil komme til at bevæge sig frit rundt, herunder flyve (droner) på en uafhængig effektiv måde, som de ikke gør i dag.

Der vil således kunne opstå mange situationer, hvor der vil opstå et møde mellem menneske-robot i en række applikationsdomæner. Nogle af de møder vil være deciderede planlagte og ønskelige, mens andre vil opstå tilfældigt, når robotter og levende væsner bevæger sig i de samme områder.

3D-print er udnævnt til at blive den næste industrielle revolution med alt, hvad det indebærer af fordele mht. materialebesparelse, designfrihed, transportminimering osv. Printerne er blevet meget billige til hjemme- og kontorbrug (plast materialer), og der er mange, der høster store rationaliseringsgevinster ikke mindst ved markant øget brug af prototyper. Udviklingen på det område er gået imponerende hurtigt og er blevet udviklet fra specialistarbejde til hvermandseje over de seneste ca. fem år. Den industrielle anvendelse af 3D-printerne (metalemner) forventes at vokse markant i de kommende fem år. Transformationen af teknologierne fra prototypeprintere til industri-udstyr stiller meget store krav til modenhed, herunder hurtig produktionstid, gentagelsesnøjagtighed, finish, materialeegenskaber, varmebehandling, spåntagende bearbejdning osv.

Der er danske virksomheder, der udvikler software og hardware til 3D-printere, der er virksomheder, der i dag producerer nicheprodukter, der er producenter af råvarer og mange, der vil kunne have fordel af at supplere deres eksisterende produktion med én eller flere printere. Der er med andre ord store muligheder for danske firmaer, hvis de evner at komme rigtigt ind i dette marked.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.