TDU for Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner

Ricardo Antonio Barbosa

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 96.

Test- Udviklings- og Demonstrationsfaciliteten (TDU) for digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner

TDU for Digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner

TDU-faciliteten er en platform til test, demonstration og udvikling af digitale teknologier til bæredygtig drift og vedligehold af bygninger og anlægskonstruktioner. Målet er, at digitaliseret drift og vedligehold skal føre til længere levetider samt reduceret CO2-aftryk, energi- og ressourceforbrug og livscyklusomkostninger.

Drift og vedligehold er et meget vidt begreb, og derfor er Teknologisk Instituts TDU-facilitet fokuseret indenfor specifikke områder – men med fokus på grænsefladerne til øvrige områder udenfor TDU-faciliteten. Fokusområder vil således være:

  • Digitaliserede tilstandsundersøgelser
  • Digitaliseret fjernovervågning
  • Systematiseret dataindsamling
  • Prognosemodellering

4 overordnede lag udgør TDU-facilitetens indhold og udvikling udgøres af 4 overordnede lag:

1.Grundlæggende TDU-faciliteter. Disse består af specialister, specialudstyr og laboratoriefaciliteter på Teknologisk Institut.

2.Eksternt input. Dette består af samarbejde med andre videninstitutioner og virksomheder samt afprøvning af nye teknologier. Dette kan føre til formidlingsaktiviteter og nye forsknings- og udviklingssamarbejder.

3.Generiske TDU-forløb. Disse gennemføres i samarbejde med videninstitutioner og virksomheder med henblik på at genere generisk viden, værktøjer og systemer til fremtidens bæredygtige drift og vedligehold indenfor de 4 fokusområder som beskrevet ovenfor.

4.Specifikke TDU-forløb. Disse gennemføres i samarbejde med virksomheder. Her tages der udgangspunkt i konkrete cases fra virksomheden, hvor teknologiudvikling via TDU-platformen kan resultere i nye løsninger på de konkrete cases. Virksomheder er velkomne til at tage kontakt til Teknologisk Institut for at høre nærmere om muligheden for, at bruge en konkrete case som et specifikt TDU-forløb.

Arrangementer

Planlagte arrangementer og aktiviteter

FREMTIDENS DIGITALE DRIFT & VEDLIGEHOLD - Invitation til dialogmøde den 18. januar 2022, kl. 13-16. Tilmelding her.