Traditionel rengøring skal effektiveres

Anette Granly Koch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 39.

pånybillede

Traditionel rengøring skal effektiveres

Produktionstiden skal op, og brugen af vand, energi og kemikalier skal reduceres - stadig med fødevaresikkerheden i top. DMRI har resultater fra de første forsøg i projektet RENPÅNY.

Data fra båndtyper med forskellig tilsmudsningsgrad viser, at antallet af bakterier ikke øges på båndoverfladen i en 3-18 timers produktion.

Udfordringen ligger i de områder på båndene, hvor kødrester samler sig, og antallet af bakterier derfor kan øges ved lang tids henstand. Bakterievækststudierne viser, at hvis daglig rengøring skal erstattes med en løbende renholdelse, skal smuds og rester på båndene fjernes for at undgå bakterivækst.

Opgaven i projektet er at finde teknologiske løsninger, der kan foretage løbende renholdelse af svært fremkommelige steder på båndene. Herved kan produktionstiden øges, så der er længere tid imellem egentlige rengøringspauser.

De første forsøg har også vist, at bakterievæksten nedsættes ved at sænke temperaturen i produktionslokaler til 7 grader. Ikke alle patogeners vækst kan dog forhindres.

En solid dokumentation af fødevaresikkerhed, æstetik og holdbarhed/kvalitet vil være helt essentiel ved implementering af et nyt fremtidigt renholdelseskoncept.

Projektet nytænker og effektiviserer den daglige, traditionelle rengøring på slagterier og i kødforædlingsvirksomheder. Målet er ved reduceret brug af vand, energi og kemikalier at opnå økonomiske besparelser og øget produktionstid til gavn for konkurrenceevnen.

Projektet finansieres af: Svineafgiftsfonden, Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet, Nortura og HKScan samt ved aktiviteter udført af de deltagende virksomheder.