Udviklingsområde: Fremtidens innovative produkter

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Udviklingsområde: Fremtidens innovative produkter

Nye materiale- og procesteknologier, den øgede internationale arbejdsdeling og den intensiverede konkurrence betyder, at markedet og mulighederne ændrer sig stadig hurtigere, og at der bliver stadigt større krav om kundetilpassede løsninger. Den gennemsnitlige produktlevetid er faldende på tværs af brancher og sektorer. Den stigende integration af en række nye lavtlønsøkonomier (Kina, Indien, Brasilien, Rusland) indebærer en intensiveret priskonkurrence og i stigende grad også en øget konkurrence på videnindholdet i produkter og ydelser. På denne baggrund er innovation blevet et nøglebegreb for at sikre en fortsat positiv udvikling i dansk og europæisk erhvervsliv. Særligt er virksomhedernes evne til at nyttiggøre højteknologiske løsninger afgørende for deres konkurrencedygtighed i den globaliserede videnøkonomi. Dette betyder bl.a. anvendelse af de nyeste nano/bioteknologier, som er godt på vej til at opnå industriel modenhed i nye produkter og services.

Den intensiverede konkurrence og kravet om stadig innovation i virksomhedernes udbud af produkter og ydelser har betydet, at virksomhederne må gennemføre en teknologiudvikling, der foregår i et betydeligt højere tempo end for blot et par år siden. Presset for hurtigere teknologiudvikling medfører et behov for en række rådgivnings- og serviceydelser fra Teknologisk Institut, som kræver en særlig FoU-indsats.

De prioriterede aktiviteter fra 2007-2009 sigter mod at sætte Teknologisk Institut i stand til effektivt – og med anvendelse af den nyeste viden, state-of-the-art udstyr og den bedst mulige teknologiske infrastruktur – at bistå dansk erhvervsliv med innovativ produktudvikling, fra idégenerering og modning til udviklingen af færdige produkter.

Konvergerende teknologier
Konvergens mellem eksisterende og fremtidige teknologier er et område, som er af betydning for såvel virksomheder, forskningsverdenen og andre beslutningstagere. Instituttet vil identificere konvergens på tværs af teknologiområder som fx nano-, bio-, sensor- og robotteknologi samt IKT, kunstig intelligens og intelligente materialer.

Mikro/nano high-tech produktion
Etablering og videreudvikling af et sammenhængende velkoordineret mikro/nanoproduktionsmiljø, som kan understøtte danske små og mellemstore virksomheders proces- og produktudvikling de næste fem år med hensyn til fremstilling af prototyper og nul-serier.

SensorInnovationLab
Etablering af en unik FoU-platform for sensorer, hvor en række generiske design-, konstruktions- og produktionsforhold kan evalueres i udvalgte brancher med gode muligheder for at opnå en styrkeposition i flere brancher.

Surface Engineering
Udvikling af banebrydende velkontrollerede form- og overfladeegenskaber baseret på state-of-the-art processer, der kan skaleres op til industriel anvendelse.

Innovation af nano-skala-produkter i dansk industri og byggeri
Udvikling og afprøvning af teknologier til design og fremstilling af materialer på nanoskalaniveau samt accelereret anvendelse af nanomaterialer i produktionen hos danske virksomheder.