Vandeffektivitet

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Vandeffektivitet

Vandeffektivitet

Aktivitetsplan nr. C5 - 2016-18

Globalt er vand i stigende grad en begrænset ressource. CDP (Carbon Disclosure Project, Water Disclosure, 2014) anslår, at der globalt vil mangle 40 % vand i 2030 med produktionsstop, forhøjede omkostninger og økonomiske tab til følge. CPD vurderer, at der ved udvikling og dokumentation af nye teknologier kan høstes betydelige økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige gevinster til gavn ikke mindst for leverandører af vandteknologier og vandforbrugende virksomheder, men også for samfundet og naturen.

I Danmark har vandforbrugende virksomheder og myndigheder fokus på både at sikre forsyningen af vand og at minimere de miljømæssige påvirkninger ved indvinding og afledning af vand. Virksomheder efterlyser i stigende grad løsninger til yderligere effektivisering, rationalisering, rensning og genanvendelse af vand. 

Teknologisk Institut vil med specialistkompetencer inden for kemi, bioteknologi og måleteknologi udvikle nye teknologier til rensning, genanvendelse, symbiose, separering, hygiejnisering samt måling og analyse af vandstrømme i samarbejde med SMV i den danske vandsektor.

Resultatkontraktens sigte er at arbejde med følgende tre fokusområder:

  1. Optimering af naturlig rensning af drikkevand
  2. Genanvendelse og effektivisering af vand i industrien
  3. Optimal spildevandsrensning.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.