Vision til kødkontrol på svineslagterierne

Ole  Ryding

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 66.

Vision til kødkontrol på svineslagterierne

Formål

Formålet med projektet er at udvikle et udstyr til visioninspektion af svineslagtekroppen (ud- og indvendigt). Det dokumenteres, i hvilket omfang metoderne kan erstatte/supplere den manuelle inspektion eller alternativt kan foretage en for-sortering med efterfølgende manuel inspektion.

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at integrationen med slagteriets systemer er ved at være færdiggjort.

Der er opsat terminaler på båndkontrollen (3 stk.), efterkontrollen (1 stk.) og slutkontrollen (2 stk.). Terminalerne viser forureningsfund til medarbejderne de respektive steder. Terminalerne viser de relevante billeder til medarbejderne, som så kan bekræfte forureningsfund på deres gamle terminaler.

På efterkontrollen skal de nye terminaler bruges til både at give feedback til optimering af algoritmerne og til at sikre, at al forurening bliver fjernet.

Den næste store aktivitet i projektet er at tænde for de nye terminaler, indkøre dem og forbedre algoritmerne med validerede træningsdata. Herefter skal systemet valideres og dets præcision kvantificeres. I 2021 skal der udvælges et nyt værtsslagteri til et nyt system. Dette nye system skal være en lettere forbedret og produktmodnet udgave.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at vi er stort set er klar til at vise vision-systemets potentielle gødningsfund og galdefund til båndkontrol, efterkontrol og slutkontrol live på linjen hos værtsslagteriet i Horsens. Snart er terminalerne sat op på slagteriet, og vi får tilsendt information om grisenes placering på linjen. Når det er på plads, kan vi ”gå live”.

Fundene præsenteres på den nye terminal til båndkontrollen, som bekræfter fundet. Udrenseren på efterkontrollen kvitterer på sin nye terminal for, at han har fjernet forureningen, som han får vist på skærmen. Slutkontrollen får ligeledes vist på sin terminal, hvor fundet var placeret, så han kan bekræfte, at grisen er ren. Vi kan også lave live analyser for lungehindear. Hvis slagteriet ønsker det, kan vi automatisk tilføje koden for lungehindear. Båndkontrollen vil i givet fald skulle fjerne koden, hvis systemet tager fejl, ligesom de selv kan tilføje den, hvis vi har overset lungehindearret. Tilsvarende kan gøres for bemærkningen maskinskade.

Den næste store aktivitet i projektet er, at optimere algoritmerne så de giver færre falsk positive. Hertil skal vi bruge feedbacket fra terminalerne på linjen. Derefter skal systemets performance valideres. Det sker inden årets udgang.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at vision systemet kører online på linjen hos Danish Crown i Horsens. Her analyseres der for gødning på grisene i realtid. Systemet er blevet justeret ind, og der er monteret ekstra lamper, så slagtekroppene er bedre belyst. Dette har forbedret billedkvaliteten og hjulpet med at gøre gødningsalgoritmen mere præcis.

Vi er ved at udvide forureningsalgoritmen til også at kunne finde galde og olie, og vi er ved at implementere deep learning algoritmerne, så analyserne for lungehindear, maskinskade og evt. sværskade kan køre online.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der skal opsættes skærme ved båndkontrol/efterkontrol, så systemets fund kan vises til relevante medarbejdere og hjælpe med at sikre en effektiv rensning af slagtekroppene. Hertil skal der med input fra kødkontrollen og slagteriet udvikles en brugerflade. Systemets funktion skal herefter testes, optimeres og valideres.

Planen er, at systemet skriver bemærkningskoder i slagtedatabasen, og båndkontrollen kan herefter bekræfte fundet, eller evt. fjerne koden, hvis det skulle være en falsk positiv.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Udstyret er sat op på linjen hos værtsslagteriet. Systemet kan nu fotografere alle grise og kører analyser for gødning i realtid. Indtil videre gemmes resultatet kun, da den sidste kalibrering af systemet mangler, før resultaterne er brugbare til formidling. Arbejdet med at tilføje galde- og olieforureninger til algoritmen er i gang. Vi har udviklet en algoritme til lungehindear. En algoritme til maskinskade er i proces. Angående algoritmen til maskinskade skal vi nærmere definere, hvad der skal detekteres for at maksimal værdi for slagterierne sikres. Prioriteringen af de algoritmer, som skal udvikles, skal også valideres, med fokus på størst mulig værdiskabelse

 

Rapport:

 

Forsøg:

 

Artikel:

Bækbo, AK.; Petersen, JV; Hviid, M. (2015) Visual-only meat inspection in swine. Fleischwirtschaft International