Projektnetværk: Vandkvalitet der BAT'er

Katrine  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 91.

Projektnetvært: BAT

Projektnetværk: Vandkvalitet der BAT'er

Teknologisk Institut står bag Netværksprojektet – Vandkvalitet der BAT’er, der bl.a. skal skabe fælles overblik over krav til rensning af regnvand, udfordre og udvikle BAT-begrebet, få et overblik over eksisterende renseløsninger og udarbejde retningslinjer for, hvordan de skal dokumenteres.

Baggrund:
Selvom lokal håndtering af regnafstrømning i stigende grad sker i hele landet, er praksis omkring vandkvalitet stadig en stor udfordring. Udfordringen rammer især kommunale miljømedarbejdere og forsyningsselskaber, men også producenter og leverandører af renseløsninger samt rådgivere og entreprenører.

Ønsket om at håndtere regnvand lokalt og samtidig beskytte vandmiljøet gør, at der skal ske en rensning inden regnafstrømning nedsives eller udledes.

De iboende usikkerheder og forskelligheder, både vedrørende regnafstrømningens forureningsprofil, recipienter og grundvands sårbarhed samt manglen på veldokumenterede renseløsninger, gør det svært at finde den bedste løsning i hver enkelt situation.

Formål:
Et af hovedformålene med projektnetværket er at give projektledere i forsyninger, miljømedarbejdere, producenter og rådgivere, der arbejder med afledning af regnvand, et forbedret grundlag for arbejdet med at planlægge og myndighedsbehandle lokal afledning af regnvand og udvikle renseløsninger.

Det langsigtede mål er en dag at kunne have et katalog, evt. i form af en Rørcenter-anvisning, over veldokumenterede renseløsninger til regnafstrømning, som sørger for at regnafstrømning ikke udgør en risiko for det samlede vandmiljø. Det arbejder vi hen imod, men det kræver en samlet national koordinering.

Hvem står bag?
Netværket drives af fagkonsulenter fra Teknologisk Instituts divisioner Byggeri og Anlæg samt Innovation og Digital transformation.

Læs mere om projektnetværket her > 

Deltagende parter:

Logoer Vandkvalitet der BAT'er