Refleksion og transmission af lys i faste materialer

Tina Elmer Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 13.

Refleksion og transmission af lys i faste materialer

Faste materialers refleksion respektive transmission af lys har stor betydning i mange sammenhænge for eksempel i bygninger, belysningsarmaturer, måleudstyr og elektrisk udstyr. Vi tilbyder bestemmelse af lysegenskaber hos faste materialer herunder glas, plast, film, overflader, coatinger, membraner etc. ved måling af reflektans og transmittans af lys i forskellige bølgelængder. Bølgelængdeområdet dækker over hele lysspektret, herunder UV-lys (λ = 190 - 400 nm), det synlige område (λ = 400 - 800 nm) op til infrarødt lys (λ = 800 - 1100 nm). Målingerne laves med Perkin Elmer UV-VIS dual beam spectrometer med integrerende kugle (Labsphere®) med 8° prøveholdere til faste materialer.

Reflektans
Reflektansmåling i en dual beam spectrometer forgår ved sammenligning mod en referenceprøve der bedst efterligner prøven, se tabel 1.

Tabel 1. Referenceprøver til måling af reflektans.

Prøvetype

Reflektans

Referenceprøve

Mat coating

Diffus reflektans

Labsphere USRS-99-010

Coating med høj glans

Specular reflektans

Thorlabs UV enhanced aluminium

Reflektans angives i procent (%R) og beregnes:

Målt reflektionskoefficient (%Rmålt) = Flux reflekteret fra prøve/flux reflekteret fra referenceprøve

Beregnet reflektionskoefficient (%R) = %Rmålt x %Rreferenceprøve

Transmittans
Total transmittans (Tt) gennem et materiale indsamles af den integrerende kugle. Tt angives i procent (%):

Total transmittans (Tt) = transmitteret lys i alle vinkler/indkommende lys

Total transmittans (Tt) kan deles op i spredt lys (diffus transmittans, Td) og direkte lys (regular transmittans, Tr). Parametrene kan bestemmes hver for sig ved måling af Tt respektive Td. Tr beregnes:

Tr = Tt - Td

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Måling af lysabsorption over bølgelængdeområdet 190-1100 nm
  • Bestemmelse af reflektans for matte og blanke prøver over bølgelængdeområdet 190-1100 nm
  • Bestemmelse af transmittans gennem film, herunder total transmittans samt spredt lys respektive direkte lys.
  • Kvalitetskontrol af film, overflader, coatinger, membraner etc.