Rodanalyser i markforsøg med biostimulanter

Michael  Erlang-Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 79.

majs

Rodanalyser i markforsøg med biostimulanter

Biostimulanter til landbruget er et område i kraftig udvikling, og flere og flere produkter kommer på markedet både i Danmark og i udlandet. Det har hidtil vist sig svært at påvise effekten af biostimulanter under naturlige forhold i marken, og der er derfor behov for alternative metoder til undersøgelse af deres effekt. En af disse alternative metoder er analyse af effekten af biostimulanter på afgrødens rødder, som der arbejdes med og udvikles på hos Teknologisk Institut.

En af metoderne til analyse af effekten af biostimulanter på en afgrødes rødder, som Teknologisk Institut arbejder med, er en ikke-destruktiv metode i forhold til afgrøden, hvor der anvendes såkaldte minirhizotroner (plexiglasrør nedsat i jorden i en specifik vinkel i forhold til jordens overflade).

Afgrødens rodudvikling følges ved, at man nedfører et speciel-designet kamera i minirhizotronerne, hvorved der kan tages billeder i forskellige jorddybder. Frekvensen af måletidspunkterne gennem vækstsæsonen og antallet af jorddybder til billedetagning tilpasses det enkelte forsøg i forhold til plantearten samt hvilken type biostimulant og den forventede effekt af denne, der ønskes undersøgt.

Ud fra billeder af afgrødens rødder er det muligt at estimere antal rødder, rodlængde og rod-biomasse ved hjælp af en algoritme udviklet af Teknologisk Institut. Effekten af forskellige behandlinger i forsøget kan sammenlignes, og det er muligt at følge udviklingen/vækst over tid ved at have billeder fra forskellige tidspunkter gennem vækstsæsonen.

Hidtidig har metoder været uegnede i forsøg i marken, men metoden beskrevet ovenfor til optagelse af billeder af rødder og efterfølgende billedanalyse, gør det nu muligt at måle og kvantificere rodvæksten. Det er en udvikling, der er vigtig i forhold til dels at sikre, at biostimulanter har den ønskede effekt, og dels for at opnå større forståelse af deres virkemekanismer. Desuden kan effekten af biostimulanter på rødder i kombination med andre data, så som grøn biomasse (NDVI), afgrødeudbytte og jordbundsegenskaber, give et mere komplet billede af hvordan og under hvilke forhold biostimulanter virker bedst i marken.

Læs mere om markforsøg med biostimulanter her.