Sådan bygger du med træ

Niels  Morsing

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 12.

Trækroner

Sådan bygger du med træ

Træ er det nye sort - også i byggeriet. I den grønne omstilling, jagten på CO2 besparelser og bæredygtighed, spiller træ en central rolle. På Teknologisk Institut arbejder vi bl.a. med at gøre træ til et naturligt materialevalg i bygge- og anlægsbranchen - både i bærende konstruktioner og når der bygges i højden.

Når man bygger med træ er der flere aspekter, det er klogt at tage højde for i behandlingen af materialet. Når man forstår materialet og behandler det korrekt, er træ et fantastisk materiale, både for klimaet, miljøet og indeklimaet i bygningen. Den korrekte behandling er en forudsætning for at høste alle de gode egenskaber træ som materiale har - og derfor har vi samlet vigtig viden om træ på denne side. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Myter og barrierer
I byggebranchen er der en række myter om træ som byggemateriale. Myterne skaber barrierer for anvendelsen af træ, så lad os starte med at aflive myterne. På Teknologisk Institut arbejder vores specialister og eksperter med fakta og dokumentation - også når det gælder træ. Vi arbejder også for at hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at anvende materialet korrekt - og det er altid en fordel at få de gode råd og den korrekte viden INDEN man bygger - så det ikke ender med skader, uafstemte forventninger og flere myter om træ.

Aflivning af myter om træ:

Myte nr. 1: Det danske klima er uegnet til træbyggeri
Det danske klima er ikke uegnet til at bygge med træ. Dog er det vigtigt, at beskytte træet mod fugt under opførelsen og sørge for ikke at "bygge vådt træ ind" i en lukket konstruktion. Det gælder i øvrigt generelt når man bygger med organisk materiale som kan blive opfugtet og angrebet af skimmelsvampe.


Myte nr. 2: Bærende konstruktioner af træ udgør en større brandmæssig risiko end beton og stål
Alle materialer til bærende konstruktioner kan brænde. Der er ikke noget fagligt belæg for at sige, at træ er mere brandfarligt i en bærende konstruktion end beton og stål. Når træ brænder er det nemt at følge udviklingen og at aflæse hvornår den bærende evne svigter - modsat beton og stål, som kan svigte pludseligt og uden varsel.

Myte nr. 3: Det er dyrere at bygge med træ
Det behøver ikke være dyrere at bygge med træ end med traditionelle materialer. Faktisk kan det vise sig at være et billigere valg.


Myte nr. 4: Træhuse ligner sommerhuse og egner sig ikke som helårsboliger
I Danmark har vi tradition for at bygge sommerhuse i træ. Det betyder dog ikke, at træbyggeri ikke egner sig til helårsboliger. Faktisk er træboliger ganske velegnede som familieboliger og kontorer og skaber gode rammer om både familielivet og arbejdslivet. I de senere år har også arkitekterne fået øjnene op for træ som materiale og i dag er der gode muligheder for at få tegnet og bygget et æstetisk træhus med smukke arkitektoniske linjer.


Træf de rigtige valg fra starten
Ligesom det gælder for andre materialer og i andre aspekter af livet, så er grundig forberedelse vigtigt. Det gælder også, når man bygger med træ.

Der er flere forhold, man skal være opmærksom på, hvis man ønsker en lang funktionstid, når man anvender træ som byggemateriale. Både i forhold til træets anvendelsesklasse, dets styrke, træets udseende og kvalitet samt eventuelt behov for overfladebehandling og træbeskyttelse.

Derfor skal du sørge for at stil de rigtige spørgsmål til din rådgiver og i jeres udbud, hvis I vælger at bygge med træ i udemiljøet.

Vær opmærksom på følgende:

Befæstigelsesmidler
Der skal vælges befæstigelsesmidler, som ikke reagerer/nedbrydes af træets indholdstoffer. For mange træarter og behandlinger vil rustfrie og syrefaste befæstigelsesmidler være et krav. Ligesom der kan være behov for forboring, spændskiver og lignende i de enkelte konstruktioner.

Kontakt Peder Fynholm og hør mere: pfy@teknologisk.dk, 7220 2333Behandlet træ versus naturligt holdbart træ
Vil det være mest kosteffektivt at anvende trykimprægneret træ? Er modificeret træ det bedste valg? Eller vil I helst anvende træ med naturlig holdbarhed? Hvis valget falder på træ med naturlig holdbarhed, kan dette beskrives ved reference til EN350-2. Husk også at splint træ som oftest har en meget dårlig holdbarhed, sammenlignet med kernetræ.

Kontakt Peder Fynholm og hør mere: pfy@teknologisk.dk, 7220 2333.Biologisk nedbrydning
Er træet i kontakt med havvand, jord/ferskvand eller er det eksponeret uden beskyttelse mod opfugtning? Er træet permanent opfugtet eller har det mulighed for at tørre ud?

Kontakt Peder Fynholm og hør mere: pfy@teknologisk.dk, 7220 2333 .Brandkrav
Hvis træet skal anvendes i forbindelse med bygninger er det også væsentligt at undersøge, hvilke brandkrav, der findes for den specifikke anvendelse.

Kontakt Peder Fynholm og hør mere: pfy@teknologisk.dk, 7220 2333 .

.

Bæredygtighed
Hvis bæredygtighed har betydning, fx i forbindelse med en certificering, så husk at stille krav til dyrkningsforhold i oprindelseslandet / bæredygtighed, hvilket ofte udtrykkes i et krav om fx FSC eller PEFC certificering. .Fugtafhængige dimensionsændringer
Træ vil ændre dimension som følge af ændring i fugtindholdet. Det er derfor vigtigt at sikre, at de fugtafhængige dimensionsændringer, der vil forekomme i brugsfasen kan optages i konstruktionerne.

Kontakt Peder Fynholm og hør mere: pfy@teknologisk.dk, 7220 2333 .Fugtindhold ved levering
Dette kommer i høj grad an på, hvordan træet skal anvendes. Hvis det ikke er specificeret vil træet ofte være (for) vådt og kan ændre dimension i byggeprocessen eller blive angrebet af skimmelsvamp.

Kontakt Peder Fynholm og hør mere: pfy@teknologisk.dk, 7220 2333Håndtering på byggepladsen
På byggepladsen er det vigtigt, at træet bliver opbevaret fri af jordkontakt (på strøer eller på fast grund) og beskyttet mod sprøjt fra fx mudder og kontakt til metaller. Træet skal være overdækket på byggepladsen, men på en sådan måde at evt. restfugt i træet kan ventileres væk. .

.

Styrkekrav
Hvis der stilles krav til træets styrke, er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt styrkeværdierne i EN 338 kan findes for de pågældende træarter ved hjælp af EN 1912. Samtidig er det vigtigt at pointere, at der er stor variation i træets styrke afhængigt af, hvordan træet er sorteret.

Kontakt Peder Fynholm og hør mere: pfy@teknologisk.dk, 7220 2333 .

.

Æstetik
Husk at specificere, hvilke defekter man ikke vil tillade af æstetisk karakter; eksempelvis barkkant (vankant), døde knaster, indgroet bark, væsentlige revner i endetræ etc. Vær også opmærksom på, at der for nogle træprodukters vedkommende, kan være et lovkrav om, at produktet skal være CE-mærket.

Kontakt Peder Fynholm og hør mere: pfy@teknologisk.dk, 7220 2333 .

.

 

 

Cirkulær økonomiViden: Netværk for træbyggeri
Produkt:
 Netværk
Målgruppe: Alle aktører der er interesserede i træ som byggemateriale

Teknologisk Institut faciliterer Netværk for træbyggeri, som er støttet af WE BUILD DENMARK. Netværksgruppen er for alle aktører som interesser sig for træbyggeri og via netværket kan du deltage i møder, studieture mv., samt styrke dit faglige netværk.Læs mere om netværket

Visionen for denne netværksgruppe er, at træ skal være et naturligt valg blandt byggebranchens parter – både når der bygges højt og lavt.

- Niels Morsing, Teknologisk Institut

 

Build-in-Wood-logo

Projekt: Build-in-Wood
Mission: At gøre træ til et naturligt materialevalg i byggeriet
Hvordan: Via internationalt samarbejde om træbyggeri i et 4-årigt EU-projekt

Følg med i projektet, hvor vi bl.a. har startet et "Community" og en designguide.

Læs mere om Build-in-Wood

I Build-in-Wood udvikler vi nye løsninger til branchen og gør det nemmere at vælge træ i byggeriet.

- Niels Morsing, Teknologisk Institut

 

Kom godt i gang med træbyggeri
At bygge med træ kræver indsigt i træ som materiale. Derfor har Teknologisk Institut udviklet et kursus, som hjælper byggebranchen godt i gang med netop træbyggeri. På kurset får du en grundlæggende forståelse for træs egenskaber, det at bygge med træ og hvordan træet sikres lang levetid i byggeriet. Du lærer bl.a., hvordan du kan anvende træ såvel indendørs, udendørs og som bærende konstruktion, samt får et indblik i at håndtere fugt, brand og akustik, når du bygger med træ.

Se hele kursusbeskrivelsen og tilmeld dig her

Planlæg bedre og undgå fugt i træbyggeri
Fornyet – og nødvendigt – fokus på træ som byggemateriale er rigtig godt, lyder det fra Teknologisk Instituts eksperter i træ. De opfordrer samtidig til bedre planlægning og advarer mod at tro, at man kan bygge som man plejer med brug af uorganiske materialer, når man anvender træ, som er et organisk byggemateriale.

De seneste år har træ fået fornyet fokus som byggemateriale, hvilket er både fornuftigt og naturligt, da træ er godt for CO2-regnskabet og kan skabe et fantastisk indeklima – hvis det vel at mærke bliver brugt korrekt. I den forbindelse har træeksperter på Teknologisk Institut et vigtigt opråb til bygge- og anlægsbranchen om at forstå det materiale, der bliver bygget med – både når det gælder opbevaring, byggeproces, drift og i særdeleshed i forhold til tørretider i byggeprocessen.

Læs hele artiklen med vores eksperter her

Trækroner

Brug for mere hjælp til dit træbyggeri?

På Teknologisk Institut hjælper vi dig med at bygge med træ. Der er en voksende interesse for brug af træ som byggemateriale. Den vigtigste drivkraft bag trærenæssancen har været erkendelsen af, at øget brug af træ kan give en stor og øjeblikkelig positiv effekt på CO2-aftrykket i byggebranchen. Derudover er der mange andre økonomiske og sociale fordele ved at bygge med træ.

I Danmark og mange andre dele af Europa er byggebranchen uerfaren ved brug af træ, især i større projekter med flere etagers bygninger. Derfor betragtes projekter med træbyggeri ofte som en risikabel forretning, og det foretrækkes at gennemføre projektet som man altid har gjort. Det synes vi er ærgerligt, for det er ikke mere risikabelt at bygge med træ end noget andet materiale - hvis det bliver gjort korrekt.

På Teknologisk Institut har vi Danmarks største koncentration af eksperter og viden inden for trækonstruktioner. Vi støtter alle aktører i værdikæden – kommuner, bygherre, ingeniører, arkitekter og entreprenører, etc. i at bruge træ i byggeriet. Vi leverer forskellige tjenester til vores kunder, herunder rådgivning, akkrediteret tests, produktudvikling, certificering og oplæring.

Læs mere om, hvad vi kan hjælpe dig med her