Best in class: Salgskølemøbler 2.0

Per Henrik Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 13.

Iscremefryser

Best in class: Salgskølemøbler 2.0

Projektstart marts 2020. Projektet blev afsluttet i 2022.

Formål med projektet
Den 1. marts 2021 implementeres ecodesign- og energimærkningsordninger for salgskølemøbler i hele EU. Hermed bliver der skabt gode rammebetingelser for at markedsføre energieffektive apparater i EU. Ligeledes vil disse ordninger gøre det operativt for købere og brugere af disse apparater at efterspørge de mest energieffektive produkter.

I et tidligere succesfuldt ELFORSK-projekt blev der udviklet og testet en ny generation af iscremefrysere, og energiforbruget blev reduceret med 27 % i forhold til den oprindelige model. Det blev også erfaret, at hvis man kan undgå konvektion under glaslåget, kan man opnå yderligere besparelser.

Mål for projektet
Formålet med dette projekt er at nedbringe energiforbruget for salgskølemøbler (eksemplificeret med iscremefrysere) med yderligere 10-15 %.

Nedbringelsen af energiforbruget skal opnås ved at analysere iscremefryserens kølekreds med henblik på termodynamisk optimering. Ydermere benyttes vandrette glaslåger med lavemissionsbelægning, ligesom der benyttes de nyeste energieffektive kompressorer samt andre komponenter. Iscremefrysere med vandrette glaslåg er tilgængelige på markedet. Projektpartneren Elcold, som er eneste danske producent af salgskølemøbler med naturlige kølemidler, har også en variant af disse, men den er ikke energioptimeret.

Herudover undersøges yderligere besparelser ved at indføre natdækning, ligesom betydningen af tilrimning m.m. afdækkes ved langtidstest. Sidstnævnte har tilknytning til adfærd, og med et studie i daglig brug af salgskølemøbler afdækkes også energisparepotentialet relateret til adfærd.

Ved projektets afslutning vil producenten stå med et nyudviklet produkt, der kan betegnes som ’best-in-class’.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i følgende faser:

  1. Screening og indsamling af viden
  2. Langtidstest
  3. Matematisk modellering og potentialer
  4. Indsamling af data til adfærdsstudiet
  5. Klimakammertest og udvikling af prototyper
  6. Rapportering og videnformidling.

Deltagere

  • Teknologisk Institut – Per Henrik Pedersen (projektleder)
  • Elcold
  • Hennig-Olsen Is.

Bevilligede midler
Projektet er støttet af ELFORSK.

 

Dokumenter