Site Acceptance Test af store varmepumper

Lasse  Søe

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 69.

Fem kompressorer

Site Acceptance Test af store varmepumper

På Teknologisk Institut kan du som producent, rådgiver eller slutbruger af store varmepumper få foretaget en uvildig Site Acceptance Test (SAT).

En såkaldt SAT dokumenterer, om varmekapacitet og effektivitet stemmer overens med varmepumpens specifikationer eller udbudsmateriale. Teknologisk Institut foretager testen on-site, når varmepumpen er stabil og idriftsat af producenten.

En Site Acceptance Test giver dig uvildig dokumentation af varmepumpens performance. Du får:

  • Vished om varmepumpens kapacitet og derfor også om, hvor stor en indtægt varmepumpen kan generere.
  • Vished om varmepumpens effektivitet og dermed dine driftsomkostninger.

I tilfælde af at varmepumpen ikke lever op til acceptkriteriet, kan Teknologisk Institut hjælpe dig med at afdække hvorfor.

Testmetode
Varmepumpen startes op og indreguleres af producenten. Målingerne udføres, når varmepumpen har været stabil i 30 minutter – se stabilitetskriterie nedenfor. I løbet af en efterfølgende periode på 60 minutter udtages seks målinger med 10 minutters mellemrum. Målingerne omfatter varmepumpens elektriske effektoptag i kW samt varmeafgivelse i kW fra kondensatoren. Et gennemsnit beregnes for de seks målinger, og resultatet anvendes til beregning af varmekapacitet, QH, og effektivitet, COPH.

Til målingerne anvendes det udstyr, som producenten har instrumenteret varmepumpen med, samt de afregningsgodkendte varme- og elmålere, som i dag installeres på alle store varmepumper. Såfremt sådanne målere ikke er til rådighed på anlægget, kan Teknologisk Institut tilbyde at montere måleudstyr på varmepumpen, så testen kan gennemføres. Prisen for dette aftales i det enkelte tilfælde.

Stabilitetskriterie
Varmepumpen anses som stabil, når fire målinger med 10 minutters mellemrum ikke afviger mere end ±3 % i forhold til hinanden beregnet ud fra optaget elektrisk effekt og afgivet varme.

Acceptkriterie
Acceptkriterierne for varmekapacitet, QH, og effektivitet, COPH, aftales mellem parterne for den enkelte sag.

Resultat
Resultatet af Site Acceptance Testen dokumenteres med en kort rapport, som efterfølgende kan anvendes af producenter, rådgivere og slutbrugere. Hvis varmepumpen ikke opnår acceptkriteriet, kan Teknologisk Institut hjælpe med at afdække, hvilke forhold der bidrager til, at varmepumpen fejler testen.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Køle og Varmepumpeteknik her

På Teknologisk Institut – Køle- og Varmepumpeteknik – har vi stor teoretisk og praktisk viden om varmepumper og køleanlæg samt om måling på disse installationer.