Skybrudssikring af bygninger

Inge  Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Skybrudssikring

Skybrudssikring af bygninger

Hvordan ruster vi os til at sikre de eksisterende bygninger til fremtidens monsterregn? Det kan Rørcentret på Teknologisk Institut give svar på.    

En stor del af de seneste års vandskader på bygninger kunne være undgået ved simple og billige tiltag. Mange ejendomme fra 50’erne, 60’erne og 70’erne er bygget uden tanke på de voldsomme regnskyl, vi får nu. Man har derfor ikke tænkt på at lave nogle ordentlige konstruktioner til at sikre mod oversvømmelser. Samtidig ses mange eksempler på ejendomme, der ligger forkert. Husene er ganske enkelt opført uheldigt i et hul på en grund, der aldrig skulle  have været udstykket og solgt til bebyggelse.

Rørcentret har gennemgået flere beboelsesejendomme og et antal kommunale bygninger i København for at kortlægge, om skybrudsskader skyldes indtrængen gennem døre, vinduer, vægge, via trapper, nødudgange eller fra taget. Derefter det anvist, hvordan skybrudsskader i fremtiden kan undgås.

Hjemmeside om skybrudssikring
Bygningsejere kan nu få gode råd og konkrete eksempler på, hvordan man kan sikre huse og ejendomme mod oversvømmelser efter skybrud. Det kan de via den nye hjemmeside – skybrudssikringafbygninger.dk – hvor løsningerne er indsamlet af Teknologisk Institut. Læs mere her.

Tjekliste til et skybrudstjek
Hvis du selv har lyst til at foretage en skybrudstjek af din ejendom, så kan du finde en tjekliste her:

 
På hjemmesiden www.skybrudssikringafbygninger.dk, kan du finde gode råd til skybrudssirking af en ejendom og finde eksempler på gennemførte skybrudssikringer.  

Anvisninger om skybrudssikring
Rørcentret har på basis af de gennemgåede bygninger lavet 2 anvisninger, der fortæller, hvordan man kan skybrudssikre ejendomme. De 2 anvisninger kan findes her:

Rørcenter-anvisning 020:

  
Rørcenter-anvisning 021:  
I 2020 er der kommet en ny Rørcenter-anvisning om kælderoversvømmelser. Den giver bl.a.en vejledning i hvordan by-pass anlæg kan anvendes i forbindelse med kælderoversvæmmelser og kan betragtes som en vejledning til det, der kommer til at stå i den reviderede standard DS 432, Afløbsinstallationer, der forventes at udkomme sommeren 2020.

Rørcenter-anvisning 028:

Klimasikring af nybyggeri
Rørcentret har gennemført et projekt, som viser, at det også er muligt at klimasikre og skybrudssikre et nybyggeri, når blot man tager fat allerede i planlægningsfasen.

Rapporten indeholder en tjekliste over de parametre, der skal tages hensyn til for at klimasikre et nybyggeri, og der er vist eksempler på, hvordan et byggeri er udformet, når alle relevante hensyn er tilgodeset. Rapporten kan findes her:
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2016/jan/klimasikring-af-kontorejendom

Kursus i skybrudsikring af ejendomme
Rørcentret  udbyder også et kursus, hvor man bliver guidet igennem den systematik, der skal til for at gennemfør et skybrudstjek af en ejendom. En lærerig kursusdag, hvor du lærer hvordan du skybrudssikrer din ejendom. Se kursusbeskrivelsen og tilmeldingen her.

Skybrudstjek af din ejendom?
Rørcentret tilbyder at gennemfør et skybrudstjek af din ejendom og derefter udforme en handlingsplan for, hvilke tiltag, der skal til for at skybrudssikre din ejendom.

For at kunne lave et skybrudstjek er det nødvendigt at have en plan over kloaksystemet og en situationsplan med koter. Desuden skal der være adgang til kommunens oversvømmelseskort, der angiver de fremtidige højeste vandstande på terræn ved bygningen.

Sammen med dig gennemgår vi de problemer, der har været, og besigtiger hele ejendommen både udvendigt og indvendigt.

Resultatet af skybrudstjekket samles i en rapport, der giver et overblik over problemer og handlemuligheder, og en handlingsplan, der giver dig mulighed for at prioritere indsatsen.

Vi gennemgår rapporten sammen med dig, så eventuelle uklarheder ryddes af vejen

Fast pris
Et skybrudstjek tilbydes til fast pris, som er relateret til ejendommens størrelse, kompleksitet samt tilgængeligheden af de nødvendige oplysninger.

Priseksempel, hvis alle oplysninger et tilgængelige:

Mindre ejendom                               20.000 kr. excl. moms

Erhverveejendom/boligblok             35.000 kr. excl moms

Større bygninger                              50.000 kr. excl moms

Komplekst byggeri                           Pris aftales på forhånd

Et eksempel på en handlingsplan for skybrudssikring af en ejendom kan ses her:

Vedrørende skybrudstjek af din ejendom kontakt Flemming Springborg på tlf.: 7220 2289 eller mail: fs@teknologisk.dk